Birajmo šta gledamo – posebno birajmo medijske sadržaje za djecu

U Crnoj Gori je danas počela kampanja medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koja se tiče na podizanje nivoa svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, staratelja i djece, i o važnosti odabira medijskih sadržaja za djecu.

Direktor Agencije za elektronske medije Crne Gore Abaz Beli Džafić ukazao je da se ne smije zanemariti činjenica da mediji u ovom procesu imaju nezamjenjivu ulogu. Oni posjeduju mogućnost da se njihov glas čuje, da otvore debate, ukažu na probleme kako bi doprinijeli istinskom djelovanju od javnog interesa.

“Stoga, Unicef i Agencija planiraju da ostvare značajniju saradanju sa medijima i novinarima kako bi iskoristili potencijal medija da podstaknu djecu i roditelje na proaktivan stav prema uređenoj konzumaciji medija, koja će omogućiti djeci da u svom razvoju budu u kontaktu sa sadržajima koji su oslobođeni govora mržnje i predrasuda, a podstiču toleranciju”, kazao je on. Potrudimo se, pokažimo da nam mediji jesu prijatelji, i da djeluju u službi svih nas.

Brojne studije širom svijeta govore o tome da nasilje u medijima može doprinijeti povećanoj agresivnosti kod djece, kao i da obrazovni sadržaji u medijima mogu pomoći djeci da brže usvoje određena znanja i vještine. Stoga je ključno pažljivo birati medijske sadržaje, piše u saopštenju.

“Istraživanja širom svijeta pokazuju da djecu treba usmjeravati još od njihovog prvog susreta s medijima. To je, najprije, zadatak roditelja. Iz tog razloga, danas, započinjemo kampanju medijske pismenosti sa tri TV spota koji se obraćaju roditeljima i čija je ključna poruka – Birajmo šta gledamo” istakao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali.

Medijska pismenost je sposobnost da se različiti medijski sadržaji koriste, analiziraju, kritički procijene i stvaraju. U 21. vijeku, ona je jednako neophodna kao i tradicionalna pismenost pod kojom se podrazumijevaju čitanje i pisanje.

Iz tog razloga, cilj kampanje Birajmo šta gledamo je promocija medijske pismenosti među roditeljima i djecom, kao i unapređenje kvaliteta izvještavanja medija o pitanjima koja se tiču prava djeteta.

“Birajmo šta gledamo, analizirajmo i kritički razmišljajmo o svim medijskim sadržajima i radimo to zajedno sa našom djecom od ranog djetinjstva“, poručio je Kogali.

U okviru ove kampanje, biće sprovedeno istraživanje o tome kako djeca i roditelji koriste medije, kako i sa kime razgovaraju o medijskim sadržajima i kako tumače i koriste informacije iz medija. Kroz kampanju će se pojačati saradnja između djece i medija kako bi medijski izvještaji o djetinjstvu češće citirali mišljenja mladih i na kvalitetniji način obrađivali pitanja koja ih se tiču.

Leave a Reply