Ombudsman utvrdio da škola nije spriječila vršnjačko nasilje u Tuzima

Gimnazija “25. maj” u Tuzima nije spriječila vršnjačko nasilje tokom dvije masovne tuče učenika, kao ni ugrožavanje bezbjednosti svih gimnazijalaca i demoliranje inventara, utvrdila je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.

U mišljenju ombudsmana nakon postupka ističe se da je u tri masovne tuče 17. i 18. oktobra prošle godine napadnuto i osoblje škole koje je pokušavalo da zaštiti nekoliko mladića u zbornici.

U instituciji Ombudsmana smatraju da isključivanjem 12 učenika škola nije riješila problem vršnjačkog nasilja.

Zaštitnika brine činjenica da je nasilje sve učestalije u obrazovnim ustanovama, na mjestu gdje je najveći broj profilisanih stručnjaka, koji svakodnevno provode vrijeme sa djecom i prvi su koji mogu primijetiti određene promjene u ponašanjima i reagovati kako problemi ne bi eskalirali.

“Preporučujemo da škola angažuje sve raspoložive kapacitete u pružanju neophodne pomoći učenicima koji su, na bilo koji način, učestvovali u masovnim tučama u oktobru 2017. godine, da pruže podršku učenicima koji su vinovnici bilo kakvog nasilja, da ojača kapacitete psihološko pedagoške službe u dijelu pružanja stručne podrške i pomoći u prepoznavanju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika i aktivnostima koje se preduzimaju u slučaju sumnje i saznanja, da unaprijedi saradnju sa nadležnim Centrom za socijalni rad u cilju zajedničkih postupanja kada su u pitanju učenici koji vrše ili učenici koji trpe bilo koji oblik nasilja tako što bi se tretman od strane ove službe obavljao u okviru školskih prostorija”, navode u mišljenju.

Školi se predlaže da donese plan aktivnosti sa učenicima u cilju podizanja svijesti o nasilju, povećanja osjetljivosti učenika na nasilje, razvijanja umijeća prepoznavanja nasilja i informisanja učenika o postupanju u slučajevima kada posumnjaju ili uoče da je nasilje izvršeno ili da se planira.

Ombudsman je utvrdio da se 18. oktobra prošle godine iako je od jutarnih časova bila prisutna policija, po zahtjevu Uprave škole i bezbjednosnoj procjeni inspektora nadležnog za Tuzi, dogodila velika tuča dvije grupe učenika.

Navode da je 31. oktobra održana sjednica Nastavničkog vijeća na kojoj je tajnim glasanjem većinom glasova odlučeno da se nad 12 učenika sprovede vaspitna mjera isključenje iz škole za tekuću nastavnu godinu, sa mogućnošću polaganja u junskom ispitnom roku i nastavljanja redovnog školovanja. Vaspitnom mjerom ukor kažnjena su 22 učenika.

Đački parlament je na sjednici održanoj 23. oktobra jednoglasno izašao sa stavom da Uprava škole treba da isključi ili sve učesnike tuče ili nijednog i daje punu podršku odlukama Nastavničkog vijeća.

“Odluke Nastavničkog vijeća podržao je i Savjet roditelja i zatražio rješenje situacije”, navodi ombudsman.

Izvor: Antena M

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply