Policija da kontaktira roditelje maloljetnika u alkoholisanom stanju

 

Savjet za građansku kontrolu policije predložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije da ubuduće policijski službenici kada posumnjaju da su zatekli maloljetno lice u alkoholisanom stanju kontaktiraju roditelje, kada je to moguće.

Iskustva dijela roditelja su takva da policija uglavnom opomene maloljetnike, naredi im udaljenje sa lica mjesta ili odlazak kući, a u Savjetu kažu da oni nastave da borave na ulici, a te činjenice najčešće ostanu nepoznate roditeljima.

U Savjetu smatraju da nije dovoljna samo opomena maloljetnika u alkoholisanom stanju i naredba da se udalji sa lica mjesta, zbog bezbjednosti i njegovog zdravlja i prevencije mogućeg izvršenja prekršajnih i krivičnih djela kao što su svađe, tuče, sukobi, nedolično ponašanje, uništavanje imovine, vandalizam, imovinski delikti i drugo.

„Treba pokušati stupiti u kontakt sa roditeljima, kako bi se nakon njihovog dolaska, sa sigurnošću moglo konstatovati da lice u takvom stanju nije nastavilo boraviti na ulici. Ovakvim postupanjem bi se unaprijedila komunikacija između policije i roditelja, a i došlo bi se do podataka o tome na koji način su maloljetna lica došla do alkohola, što može biti korisno kako za porodicu,tako i za socijalni rad, policiju i inspekcijske organe“, pojašnjavaju iz Savjeta u dopisu upućenom MUP-u.

Savjet je pozvao Upravu policije da ovu preporuku distribuira prema svim centrima, odnosno odjeljenjima bezbjednosti, a preko njih i upravama školskih ustanova.

Savjetu su se obraćali roditelji da pitaju koje su obaveze policijskog službenika koji pri obavljanju dužnosti ili po pozivu građana na javnom mjestu zatekne maloljetno lice u alkoholisanom stanju koje remeti javni red i mir i pokazuje nedolično ponašanje.

Iz Uprave policije dobili su odgovor da je Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano da policijska ovlašćenja prema maloljetniku primjenjuje policijski službenik koji ima posebna znanja iz oblasti prava djeteta i o pravilima postupanja sa maloljetnim počiniocima krivičnih djela i maloljetnim licima kao učesnicima u krivičnom postupku. Policijski službenik koji nema posebna znanja iz oblasti prava djeteta može prema maloljetniku primijeniti policijska ovlašćenja ukoliko to zahtijevaju razlozi hitnosti, do dolaska policijskog službenika koji ima navedena posebna znanja.

„Prilikom preduzimanja radnji prema maloljetnom licu, a posebno prilikom njegovog saslušanja, policijski službenik je dužan da postupa obazrivo, vodeći računa o duševnoj razvijenosti,osjetljivosti, ličnim svojstvima i privatnosti maloljetnika“, pojasnili su iz Uprave policije.

Prema maloljetnom licu policijska ovlašćenja se primjenjuju u prisustvu roditelja ili zakonskog zastupnika. Izuzetno, policijska ovlašćenja prema maloljetnom licu primjenjuju se bez prisustva roditelja ili zakonskog zastupnika u prisustvu predstavnika organa nadležnog za socijalnu i dječiju zaštitu u slučaju kada postoji osnovana sumnja da je roditelj ili zakonski zastupnik učinio krivično djelo ili prekršaj na štetu maloljetnog lica.

U slučajevima kada policijski službenici zateknu ili dobiju obavještenje da maloljetno lice u alkoholisanom stanju narušava javni red i mir, pozivaju se roditelji maloljetnog lica,kao i policijski službenik koji je osposobljen za rad sa maloljetnicima – inspektor za maloljetničku delikvenciju,a u posebnim slučajevima i službenik Centra za socijalni rad.Identitet maloljetnog lica se utvrđuje na osnovu isprave sa fotografijom ukoliko je to lice posjeduje. U suprotnom, identitet se utvrđuje na osnovu iskaza roditelja.

Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja o događaju,inspektor za maloljetničku delikvenciju o tome upoznaje nadležnog tužioca za maloljetnike, radi eventualne kvalifikacije krivičnog djela, ukoliko ima elemenata.

Ukoliko je utvrđeno da je maloljetno lice svojim ponašanjem narušilo javni red i mir u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru, u tom slučaju, policijski službenici podnose prekršajnu prijavu nadležnom sudu za prekršaje.

Kada je maloljetno lice zatečeno u alkoholisanom stanju konkretno u ugostiteljskom objektu, pored navedenih mjera i radnji koje se preduzimaju kada su u pitanju maloljetna lica, policija kaže da u saradnji sa nadležnom inspekcijskom službom preduzima mjere i radnje prema odgovornom licu ugostiteljskog objekta, zbog omogućavanja konzumiranja alkoholnog pića maloljetnom licu.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply