Cryo Save poručuje roditeljima da su matične ćelije na sigurnom

Svi uzorci matičnih ćelija porodica iz Crne Gore čuvaju se po najvišim standardima u laboratorijama banke Cryo Save, tvrde njihovi predstavnici i pojašnjavaju da su ugovori koje su potpisali roditelji važeći i za njihovo sprovođenje nadležan je sud u Švajcarskoj.

Oni poručuju da roditelji koji su sačuvali matične ćelije svoje djece u Cryo Save-u, porodičnoj banci matičnih ćelija, nemaju razloga za brigu, i da je predstavništvo u Podgorici ugašeno iz ekonomskih razloga.

Pobjeda je prošle sedmice objavila da je predstavništvo u Crnoj Gori Cryo Save banke za čuvanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce ugašeno prije više od godinu, i da je firma Monte-sel na koju je ovo predstavništvo registrovalo ovdje zvanično likvidirana u julu ove godine.

Redakciji lista obratilo se nekoliko zabrinutih roditelja koji su mjesecima bezuspješno pokušavali da stupe u kontakt sa predstavništvom Cryo Save-a kako bi vidjeli što se dešava sa matičnim ćelijama za čije čuvanje su izdvojili dosta novca.

Iz Cryo Save-a objašnjavaju da je saradnja sa firmom Monte-sel prekinuta iz ekonomskih razloga, u skladu sa novim poslovnim modelom, i da se u najskorijem periodu planira otvaranje direktnog predstavništva u Crnoj Gori.

Na Facebook strani Matične ćelije Cryo-Save Crna Gora, između ostalog se navodi i da je predstavništvo u Podgorici zatvoreno usljed finansijske neodrživosti kancelarije uzrokovane dugovima u iznosu od više stotina hiljada eura crnogorskih klijenata, kojima je na zahtjev kancelarije iz Podgorice bilo omogućeno plaćanje na rate.

“Svi klijenti imaju zaključen ugovor i sertifikat izdat od Cryo Save banke akreditovane od ovlašćene organizacije Švajcarske”, navodi se na Facebook strani.

Oni objašnjavaju da je uloga predstavništva bila u obezbjeđivanju seta za uzorak, nadoknade bolnicama za usluge uzimanja uzorka, obezbjeđivanje izvozne dozvole u Ministarstvu zdravlja i na kraju omogućavanje transporta do laboratorije Banke Cryo Save u najbržem roku.

“Obaveze klijenta i Banke Cryo Save-a Švajcarska definisani su ugovorom koje su potpisale obje strane, bez pravnog ili bilo kog drugog učešća kancelarije iz Podgorice”, pojašnjavaju iz ove kompanije.

Oni dodaju da je Cryo Save globalni lider i najveća porodična banka matičnih ćelija u Evropi, dio Esperite grupe, osnovana 2000. godine u Belgiji i da od tada uspješno posluje u više od 30 zemalja- sa više od 330.000 sačuvanih uzoraka matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce, iz više od 70 zemalja širom svijeta.

Pobjeda je ranije pisala da je preko ovog preduzeća sačuvano više od 2.000 uzoraka matičnih ćelija u Crnoj Gori. Roditelji su imali mogućnost da uzmu jedan od dva paketa koji su se kretali od 1.880 do 2.300 eura, a imali su mogućnost plaćanja u ratama.

Izvor: RTCG

 

Comments

  1. Ugovor se zakljucuje izmedju korisnika usluga i Cryo Save iz Svajcarske…u ugovoru sve pise, kao i nadleznost suda..a Montecell je pretposyavljam, na osnovu svega, posrednik u zakljucivanju ugovora …

Leave a Reply