Nepravilnosti ima u svakom drugom vrtiću

Prosvjetni inspektori tokom ove godine kontrolisali su rad 39 državnih i privatnih vrtića, od čega su nepravilnosti utvrđene kod čak polovine njih. Utvrdili su 10 nepravilnosti kod 21 javne predškolske ustanove i devet nepravilnosti kod 18 privatnih vrtića.

Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na trajanje obrazovnog programa, odnosno neposjedovanje licence za realizaciju javno važećeg obrazovnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja-primarni program u cjelodnevnom trajanju, već samo u poludnevnom trajanju, vaspitno stručni kadar, vođenje pedagoške evidencije, rad stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja u ustanovi, kazali su iz Uprave za inspekcijske poslovne Dnevnim novinama.

U ostavljenom roku, kako su DN saopštili iz Uprave, sve ustanove su postupile po ukazivanju inspektora, tako da je obustavljen postupak u toj upravnoj stvari. Iz Uprave su objasnili da je riječ o redovnom inspekcijskom nadzoru za tekuću godinu koji se sprovodi u skladu sa Planom rada Odsijeka za inspekciju za prosvjetu i sport.

“Predmet nadzora obavljen je u pogledu ostvarivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, broja vaspitnih grupa, broja djece u vaspitnim grupama, broja vaspitnih jedinica van sjedišta ustanove, broja djece u njima, trajanja obrazovnog programa, vaspitno stručnog kadra i uslova za izvođače vaspitno-obrazovnog rada, norme časova, vođenja pedagoške evidencije, rada stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja u ustanovi” pojasnili su iz Uprave.

Prosvjetna inspekcija, dodaju, kontroliše poštovanja zakona, drugih propisa i akata u predškolskim ustanovama.

Ipak, iako je uglavnom riječ o redovnim kontrolama, za sada je po vanrednoj inicijativi kontrolisan i nadziran jedn subjekt sa teritorije Opštine Herceg Novi koji, kako su rekli, “nije javna ili privatna predškolska ustanova, niti u svom nazivu koristi ime predškolska ustanova”. Tom subjektu koji nije imao licencu za rad, kako su objasnili, ukazano je da u roku od 30 dana podnese zahtjev za licenciranje radi obavljanja određenog oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sa svom pratećom dokumentacijom Ministarstvu prosvjete.

“Postupajući po vanrednoj inicijativi, izvršen je inspekcijski nadzor o čemu je sačinjen Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru, kojom prilikom je na osnovu raspoložive dokumentacije i utvrđenih činjenica u postupku inspekcijskog nadzora, prosvjetni inspektor ukazao odgovornom licu u subjektu nadzora na utvrđene nepravilnosti, ukazujući da je obrazovanje i vaspitanje djelatnost od javnog interesa, te da se ono ostvaruje u predškolskoj ustanovi i školi, koje su osnovane i vrše djelatnost u skladu sa važećim zakonima i Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, a posebno na odredbe iz navedenih propisa koje se odnose na osnivanje i rad privatne predškolske ustanove”, kazali su iz Uprave.

Polazeći od načela ostvarivanja i zaštite javnog interesa, posebno zaštite djece i njihovih interesa, utvrđenog činjeničnog stanja i dokaza, a u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, odgovornom licu subjekta nadzora, ističu, ukazano je da u roku od 30 dana, od dana prijema-uručenja Zapisnika, podnese zahtjev za licenciranje radi obavljanja određenog oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sa svom pratećom dokumentacijom Ministarstvu prosvjete.

“Postupak za dobijanje licence kod Ministarstva prosvjete je u toku”, zaključili su iz Uprave.

Leave a Reply