U Crnoj Gori samo 32 nesrodničke hraniteljske porodice

U Crnoj Gori je u 32 nesrodničke hraniteljske porodice smješteno 41 dijete, i njihov broj je značajno manji u odnosu na srodničke.

Statistika resora pokazuje da je 331 dijete smješteno u 231 srodničku porodicu.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je saopšteno da planiraju da povećaju broj nesrodničkih hraniteljskih porodica.

“Planiramo da povećamo broj nesrodničkih hraniteljskih porodica i kroz aktivnosti u okviru kampanje Svako dijete treba porodicu. Radićemo i na podizanju svijesti javnosti o značaju porodice za dijete, kao i prednostima i značaju hraniteljstva, kao najpoželjnijeg alternativnog oblika zaštite dijece”, najavljeno je Pobjedi iz Ministarstva.

Zakonom je propisano da naknada za hraniteljsku porodicu za jedno dijete iznosi oko 300 eura.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da stručnjaci centara za socijalni rad, takođe, kontrolišu hraniteljske porodice da li obavljaju posao kako bi trebalo. Sudeći prema njihovim riječima, za sada nijesu utvrdili neke nepravilnosti.

“Profesionalci koji prate i podržavaju hraniteljsku porodicu informišu hranitelje da primjenjuju adekvatne vaspitne metode i ne primjenjuju fizič ko kažnjavanje djece. Pišu, takođe, periodične izveštaje o napredovanju djece i ostvarivanju svrhe hraniteljstva”, kazali su iz Ministarstva.

Leave a Reply