Gdje možete sačuvati matične ćelije u Crnoj Gori

Sponzorisana objava

Od momenta kada su otkrivene, matične ćelije su postale predmet interesovanja brojnih naučnika širom svijeta koji su radili na njihovoj izolaciji i primjeni. Svi su se složili da je potencijal matičnih ćelija ogroman, a o tome svjedoči veliki progres koji je napravljen na tom polju. Matične ćelije su nespecijalizovane i mogu se transformisati u bilo koji drugi tip ćelija u organizmu koji je uništen tokom procesa starenja, bolesti, povreda i sl. Predstavljaju izvor svih ćelija tijela, a ova sposobnost regeneracije oštećenih tkiva čini ih jedinstvenim u medicini.

Jednostavan i etički prihvaćen način dobijanja i osiguravanja sopstvenih, mladih i veoma moćnih matičnih ćelija je upravo uzimanje i skladištenje krvi iz pupčanika nakon porođaja. Građani Crne Gore imaju mogućnost da čuvaju matične ćelije u biobanci – Vita 34 čiji je eksluzivni predstavnik kompanija Bio Save. Kao najsavremenija banka matičnih ćelija u Evropi, Vita 34 zahvaljujući svom mobilnom transptanacionom timu dostavlja i priprema uskladišteni uzorak matičnih ćelija, bilo gdje u Evropi, i na taj način osim samog čuvanja matinih ćelija, učestvuje i u liječenju pacijenta.

Pogledajte: Kako izgleda laboratorije Vita 34, na koji način se odvija postupak analize i čuvanja uzorka matičnih ćelija, kao i iskustva pacijentata u liječenju matičnim ćelijama.

Bio Save, osim saradnje sa bankom matičnih ćelija Vita 34, uspješno sarađuje i sa velikim evropskim laboratorijama i pruža mogućnost genetskih testiranja. Jedan od testova koji daje dragocjene informacije o zdravlju vašeg djeteta je DNK preventivni skrining. Preventivni skrining služi u otkrivanju urođenih promjena (mutacija) nasljednih informacija, koje povećavaju rizik za oboljenja. Kod većine oboljenja genetska predispozicija ne znači da će bolest obavezno nastupiti. Tek zajedno sa ostalim faktorima kao što su ishrana, fizička aktivnost, uticaji spoljašnje sredine itd. dolazi do nastanka bolesti. Preventivni skrining obuhvata ispitivanje DNK na sledeće rizike:

  • Oštećenje sluha indukovano ljekovima.
  • Nedostatak AAT.
  • Hemohromatoza.
  • Intolerancija na laktozu.
  • Intolerancija na gluten.

Saznanje pacijenta i ljekara na koje preventivne mjere se treba usresrediti i pravovremeno obavljati dijagnostičke preglede, značajno može uticati na to da se nastupanje bolesti izbjegne. Rezultat testa na primjer, ukazuje na to kako osoba treba da modifikuje ishranu da ne bi osjetila štetne posledice nutrijenata, npr.glutena (celijačna bolest), laktoze (adultna hipolaktazija), itd. Primjena prediktivnih, a neinvazivnih genetičkih testova, koji ne nose rizik, a mogu da doprinesu kvalitetu i produženju života je sve prisutnija u razvijenim zemljema Evrope, a od skoro i u našoj zemlji.

Za više informacije kontaktirajte Bio save na 24/7 dostupan broj telefona 067/252-253.

Leave a Reply