Izučavali najkvalitetnija rješenja, zbog toga moguće umjerene identičnosti

Zavod za školstvo Crne Gore, reagujući na navode da su kopirali planove i programe iz pojedinih predmeta, saopštio je danas da su koristili i iščitavali sve ono za šta smatraju da je dobra praksa koja se može primjeniti u crnogorskim uslovima i da je zato moguće da se kod nekih predmetnih programa pojavljuju umjerene identičnosti sa hrvatskim.

Članovi ekspertske radne grupe za reformu obrazovnog sistema Hrvatske saopštili su za hrvatske medije da su planovi i programi iz nekoliko predmeta, koji su dostupni na sajtu crnogorskog Zavoda za školstvo, “od riječi do riječi” prepisani, a da se zapravo radi o predlogu hrvatske reforme obrazovanja.

Iz Zavodu su kazali da autentičnost napora u obrazovanju ne isključuje opserviranje najkvalitetnijih iskustava drugih u cilju realizacije punih potencijala sve djece.

Kako su naveli, crnogorski metodološki okvir za izradu i unaprjeđenje predmetnih programa je baziran prvenstveno na prethodnom crnogorskom metodološkom okviru iz 2009. godine. Pritom, dodaju, crnogorski sistem je kompatibilan sa slovenačkim obrazovnim sistemom.

“Sa druge strane, jako cijenimo ono što je u Hrvatskoj urađeno na ovom polju, te naše nadležne službe bez sumnje koriste i iščitavaju sve ono za šta smatraju da je dobra praksa koja je primjenjiva u našim uslovima,” saopšteno je iz Zavoda.

Pojašnjavaju da je zato kod predmetnih programa moguće da se pojave umjerene identičnosti. Ono gdje identičnost jeste velika, ističu, je Fizičko vaspitanje.

“Preciznije, pripremajući se za izradu Predmetnog programa Fizičkog vaspitanja, tražili smo uzore iz zemalja u okruženju. U izradi su korišćeni: Predmetni program Fizičko vaspitanje Crne Gore iz 2011. godine, prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura Hrvatske iz 2016. godine i Učni načrt Športna vzgoja Slovenije iz 2011. godine. Našim potrebama i mogućnostima najviše je odgovarao model koji je urađen u Hrvatskoj, pa smo ga u značajnoj mjeri koristili i prilagodili našim uslovima,” rekli su iz Zavoda.

Kako napominju, u predmetnom programu, pojam Literatura se ne odnosi na onu koja je korišćena u izradi ovog Predmetnog programa, već je to predložena literatura koju nastavnici mogu da koriste u izvođenju nastave.

“A u finalnoj verziji na kraju je navedeno da su u izradi Predmetnog programa Fizičko vaspitanje korišćeni: Predmetni program Fizičko vaspitanje Crne Gore iz 2011. godine, Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura Hrvatske iz 2016. godine i Učni načrt Športna vzgoja Slovenije iz 2011. godine,” dodaju.

Iz tehničkih razloga, zaključuju iz Zavoda za školstvo Crne Gore, greškom na sajtu nije okačena finalna verzija.

Comments

Leave a Reply