Vraćanje majki na penzije od 17. jula

Foto: CDM

Nadležni Centri za socijalni rad donijeće do 12. jula rješenja o obustavljanju izvršenja rješenja o naknadi po osnovu rođenja troje ili više djece, a nakon toga će biti uručena korisnicama naknada i službeno dostavljena Fondu PIO i Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Nakon toga Fond PIO  će, kako dodaju iz Ministarstva, od 17. jula primati zahtjeve za ponovno uspostavljanje prava na penziju ili privremenu naknadu.

“Korisnice naknade koje su prekinule korišćenje prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti kod ZZZCG, imaju pravo da nastave korišćenje ove naknade, ukoliko se prijave na evidenciju nezaposlenih lica kod ove institucije, do 17. jula”, navode iz ovog resora.

Korisnice naknada koje su raskinule radni odnos na neodređeno vrijeme, imaju pravo na mjesečnu naknadu u zakonom utvrđenim iznosima, ako do 31. jula ove godine podnesu zahtjev nadležnim Centrima za socijalni rad.

Crnogorski parlament je 29. juna usvojio je danas Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila kojim se ukidaju nadoknade za majke sa troje i više djece i uređuje pravni status korisnica tog prava.

Zakon o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore  stupio je na snagu 30. juna, kada je objavljiven u Službenom listu.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja će u saradnji sa nadležnim institucijama preduzeti  neophodne aktivnosti i pružiti sve dodatne informacije kako bi se korisnicama naknade olakšalo ostvarivanja prava propisanih Zakonom o izvršenju Odluke Ustavnog suda”, najavili su iz ovog resora.

Izvor: CDM

Comments

Leave a Reply