U ponedjeljak počinje upis na fakultete

Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis na osnovne studije za studijsku 2017/18. godinu, a prijave se mogu dostavljati u ponedjeljak 10. i utorak 11. jula.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome Luča ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

Strani državljanin dostavlja i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

“Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit”, saopšteno je iz Univerziteta.

Testovi iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nisu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, polažu se u srijedu, 12. jula.

Dopunski ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, polažu se u periodu od 17. do 20. jula, prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja trajaće do 21. jula.

Mjesta ima za 3.486 brucoša, najviše na Ekonomskom fakultetu – 390, na Filološkom fakultetu – 350, Elektrotehničkom – 33o, Filozofskom – 315, na Pomorskom – 260.

Na Pravnom fakultetu ima mjesta za 240 studenata, Prirodno-matematičkom i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 230, Mašinskom 180, Biotehničkom 165, Fakultetu političkih nauka 160, Medicinskom 135, po 12o mjesta na Fakultetu primaju 113 studenata.

Na Arhitektonskom fakultetu mjesta ima za 50 studenata, dok na Fakultetu dramskih umjetnosti i fakultetu likovnih umjetnosti ima 35 mjesta, na Muzičkoj akademiji se može upisati 28 brucoša.

Konkurs za upis na fakultet, za koji se od ove godine ne plaća školarina, kasnio je u odnosu na prehodne godine jer se čekalo usvajanje a zatim i stupanje na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju.

Izvor: CDM

Leave a Reply