Rade pravilnike potrebne za početak primjene zakona od 1. januara

zorica

Foto: CDM

Ministarstvo rada i socijalnog staranja već duže radi podzakonska akta, pravilnike potrebne za primjenu izmjenjenog Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti i izvjesno je da zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 odnosno 15 godina radnog staža od naredne godine primati doživotnu mjesečnu naknadu, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.

Ona će danas, tim povodom na sastanku sa direktorima centara za socijalni rad, precizirati detalje u vezi sa tim Zakonom.

„Preduzeli smo sve pripreme da uradimo sva podzakonska akta, sastanak sa direktorima centara za socijalni rad iz čitave Crne Gore gdje ćemo ih upoznati na koji način i kako ćemo primjenjivati zakon u bužetu Crne Gore ali i budžetu Ministarstva. Imajući u vidu da ne znamo tačan broj majki koje će imati to pravo, mi smo ipak odredili jedan dio sredstava tako da neće biti problema uz njihovom sprovođenju“, rekla je ona Radiju Antena M.

Prema nekim ranijim projekcijama za isplatu naknada  potrebno je oko 12 miliona eura godišnje. Kovaćević ističe da će Ministarstvo rada i socijalnog staranja  zainteresovane blagovremeno informisati o detaljima šta je potrebno od dokumentacije kada to pitanje preciziraju sa ostalim institucijama u sistemu.

„Zakon stupa na snagu 1. januara. Mi već duže radimo podzakonska akta, pravilnika koja ćemo dostaviti centrima za socijalni rad koja je dokumentacija potrebna da bi traj zakon mogli da počnemo da sprovodimo od 1. januara. Obratili smo se i Skupštini radi tumačenja nekih članova zakona imajući u vidu da je i taj Zakon neprecizan u dijelu osiguranja ili radnog staža tako da vrlo brzo očekujemo odgovor Skupštine,“ zaključila je Kovačević.

Zakonom koji je skupština usvojila 16. jula predviđeno je da zaposlene majke sa troje djece, koje imaju 25 radnog staža i majke sa četvoro i više djece i 15 godina staža, primaju doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.

Žena koja rodi troje i više djece, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je najmanje 15 godina, ima pravo, ukoliko to žell, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori,

Ovo pravo se ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korištenja penzije.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Poštovana gdo Zdravka, slažem se da se zakon mora poštovati ali se mora napraviti, a to mu je valjda i svrha, da čini dobro onima na koje se odnosi.Obzirom na činjenicu da je zakon o majkama udovicama napravljen tako da im je onemogućen da rade dok se staraju a sasvim maloj djeci a kada oni odrastu oduzima im se pravo da naslijede penziju.Takav zakon je diskrinimatorski i mislim da ne postoji nigddje sličan pa o tome niko godinama ne piše. Zbog toga mislim da ce i ovaj biti pun manjkavosti.

Leave a Reply