Izmijenjeni Zakon objavljen u Službenom listu, moguća ocjena ustavnosti

Izmijenjeni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim su predviđene mjesečne nadoknade za majke sa troje i više djece, koje imaju 25 odnosno 15 godina radnog staža ali i nezaposlene koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, objavljen je danas u Službenom listu Crne Gore.

Zakon bi trebalo da počne da se primjenjuje 1. januara 2016. godine, a prema nezvaničnim informacijama, u Ministarstvu rada i socijalnog staranja planiraju da predaju Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti njegovih odredbi.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su to demantovali i ocijenili takve navode zlonamjernim.

“To nije tačna infomacija i to je jedna zlonamjerna informacija koja se u javnosti plasira. Pravo je svakog građanina da pred Ustavnim sudom pokrene inicijativu, ovoga puta to nije uradilo Minisuarstvo rada i socijalnog staranja niti će uraditi”, kazala je Tv Vijesti ministarka Zorica Kovačević. Ona ne očekuje da će neko pokrenuti taj postupak, čak i bez obzira što ni danas u tom ministarstvu ne znaju koliko je to žena koje će ostvariti mjesečnu naknadu.

Zakonom koji je skupština usvojila 16. jula predviđeno je da zaposlene majke sa troje djece, koje imaju 25 radnog staža i majke sa četvoro i više djece i 15 godina staža, primaju doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.

Žena koja rodi troje i više djece, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je najmanje 15 godina, ima pravo, ukoliko to žell, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori,

Ovo pravo se ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korištenja  penzije.

Zakonom se uvodi i novo materijalno davanje roditelju/njegovatelju lica koji njeguje i brine o licu koje je korisnik lične invalidnine i visina u visini 193 eura. Roditelju – njegovatelju koji njeguje i brine o dvoje ili više djece sa smetnjama u razvoju od kojih je najmanje jedno lice korisnik lične invalidnine ili tuđe njege i pomoći drugog lica, nezavisno od radnog i penzijskog statusa roditelja-njegovatelja, pripada naknada od 193 eura za svako lice pojedinačno. Pravo na naknadu roditelju — njegovatelju prestaje trajnim smještajem lica — korisnika invalidnine u javnu ustanovu.

Izmjene Zakona je predložio poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović.

Ministarka rada o socijalnog staranja Zorica Kovačević kazala je nakon usvajanja zakona o parlamentu da će nova zakonska rješenja biti još jedan namet na državu i budžet i da niko ne zna podatak koliko će novca biti potrebno za isplate naknada.

Ona je danas navela da je Ministarstvo predvidjelo 15 miliona eura u budžetu za 2016. godinu u tu svrhu, i da će ako bude nedostalo novca tražiti dodatna sredstva.

“Mi smo nekih 15 miliona stavili u budžet jer smo ga već predali i morali smo to da stavimo. Stavili smo to napamet, ne znamo koliko je to majki, koliko će se žena prijaviti… Pokušavali smo da toga dođemo ali nijesmo uspjeli ali evo nastavljamo sa Monstatom da nešto oko toga radimo”, rekla je Kovačević.

 

soc zastitaObjavljeno: 3. avgusta u 14:56

Ažurirano: 4 avgusta u 21:43

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Država nema novca, pred bankrotom je. Na “silu” isplaćuje penzije i neće proći puno kada će biti drastično umanjenje. Dakle, vlast će naći načina da ovaj zakon ne zaživi, tako da se ne nadajte mnogo u njega.

Leave a Reply