Metalnim šipkama pretukli vršnjaka, ostali posmatrali

ekonomskaPreko puta Ekonomske škole u Podgorici u ponedjeljak se desio težak incident kada su trojica dječaka iz jednog odjeljenja prvog razreda te škole (šesnaestogodišnjaci) metalnim šipkama pretukli druga O.M. iz susjednog odjeljenja istog razreda, saznaje Portal Analitika.

Dječak je primljen u Klinički centar Crne Gore gdje su mu urađene pretrage da nema nekih većih unutrašnjih povreda. Na njegovom tijelu vidljivi su podlivi i tragovi udaraca šipkama. Najteže povrede zadate su mu u predjelu glave, po kojoj ima više oteklina.

Teže posljedice spriječio je mladić koji je trenirao na razbojima javnog igrališta koje se nalazi preko puta ove podgoričke srednje škole.

Cijeli događaj pratila su oba odjeljenja u koja idu dječaci, dok su drugovi i drugarice žrtve pobjegli.

Policiju i hitnu pomoć pozvala je razredna od odjeljenja iz kojeg je O.M.

Do incidenta je došlo nakon čarke u samoj školi. O.M je htio da tokom odmora uđe u susjedno odjeljenje, u čemu ga je spriječio jedan od kasnijih napadača. Palo je težih riječi i psovki, nakon čega su napadači pozvali O.M. da se potuku „na fer, jedan ja jedan“ na igralištu preko puta. On je u strahu da ne ispadne kukavica, prihvatio izazov.

Na igralištu se, međutim, pokazalo da su vršnjaci „opremljeni“, i da nisu uopšte mislili ozbiljno kada su zvali na tuču „jedan na jedan“.

Portal Analitika saznaje da je riječ o dječacima koji redovno u školu dolaze naoružani metalnim šipkama koje, očigledno, nose umjesto knjiga.

Comments

  1. Preventino anga?ovanje institucija koje su predvi?ene je u nekim ?kolama nedovoljno, nekada saradnja sa pedago?kom slu?bom nekada prosto nerad istih. Kod ku?e neka se mlate dok ne popucaju ali u ?koli se mora znati red. Vi?e pa?nje treba usmjeriti na de?avanja u ?kolama, ne vjerujem da je siled?ijama to prvi izgred a nadam se da je poslednji

  2. ?ak i u ?kolama koje su dio programa ?kola bez nasilja, gdje je kadar pro?ao obuku i kojima su prezentovani priru?nici za primjenu razli?itih mjera i protokola za prevenciju nasilja i postupanja kada do njega do?e, ima slu?ajeva da se sve to ne primjenjuje dosljedno. Odnos prema ovom problemu zavisi najvi?e od uprave ?kole i atmosfere i pravila koje uspostavlja, ?to ne bi trebalo da bude?, ka?e za Monitor Ana Katni?, koordinatorka programa Vr?nja?ko nasilje u Udru?enju Roditelji.
    SA?EKA?EMO DA NEKO POSTANE INVALID ILI NE DAJ BO?E POGINE PA ?EMO POSLE PREVENTIVNO DA TRA?IMO ?TA TO NIJE URA?ENO. POTONJA PAMET JE NAJSKUPLJA

Leave a Reply