Planirana gradnja 5 vrtića i 14 škola, ali ih još nema

panorama_grada

Podgorica bi, da se ispunjenavaju ciljevi iz Strateškog plana razvoja Glavnog grada od 2012. do 2017. godine, trebalo da dobije pet novih vrtića i čak 14 osnovnih škola. Od 2012. do danas nije napravljena još nijedna nova  osmogodišnja škola ni predškolska ustanova, mada se u toku naredne godine očekuje početak gradnje tri vrtića.

U tok dokumentu je navedeno da su novi vrtići potrebni jer je prosječan broj djece po vaspitnoj grupi u školskoj 2009/2010. iznosio u Podgorici 35,4. Danas su te brojke još veće jer broj djece u javnim predškolskim konstatno raste, pa u Glavnom gradu postoje grupe u kojima je upisano i po 80 i više djece, a svakodnevno ih pohađa oko 60.

U najvećem broju vaspitnih jedinica prosječna površina po djetetu varira između jednog i tri kvadrata, dok propisani normativ iznosi od šest do 10 kvadrata.

Kada su u pitanju škole, u obrazloženju zašto je potreban njihov veći broj, navodi se primjer OŠ “Dr Dragiša Ivanović” na Zlatici, gdje se nastava odvija u pet smjena.

U Informaciji o stepenu izgrađenosti objekata za koje je Glavni grad obezbijedio građevinsko zemljište, naknadu za komunalno opremanje ili neki drugi vid uloga, a koju je Skupština usvojila krajem 2014. navodi se da bi izgradnja tri vrtića – na Starom aerodromu, u Bloku 6 i u Zagoriču trebalo da počne u prvoj polovini ove godine. Taj rok je pomjeren prema posljednjim podacima Ministarstva prosvjete, jer će i ova godina biti iskorištena za pripremu potrebne dokumentacije i tenderske procedure.

Novac za finansiranje predškolskih ustanova obezbijeđen je, kako je ranije saopšteno, kreditom od 10 miliona eura, od Banke za razvoj Savjeta Evrope, 6. januara 2014. godien što je bio odgovor Vlade Crne Gore na godinu ranije usvojenu peticiju građana koju je pokrenulo udruženje Roditelji tražeći hitnu gradnju novih objekata. Tim kreditom će biti finansirana gradnja ukupno 4 vrtića u Podgorici, i po jednog u Baru, Pljevljima i Ulcinju.

Strateškim planom razvoja predviđena je izgradnja novih predškolskih ustanova – vrtići i jaslice, dvije na Starom aerodromu i po jedna u Tuzima, u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“, u Bloku XVIII – XIX, u Bloku VI, na Zabjelu i u Zagoriču. Proširenje kapaciteta postojećih ustanova obuhvata dogradnju matičnog objekta JPU „Đina Vrbica” i objekta vaspitne jedinice JPU “Ljubica Popović” u Donjoj Gorici.

Planirana je i dogradnja škola Sutjeska, „Štampar Makarije, „Radojica Perović“, „Božidar Vuković Podgoričanin“, „Marko Miljanov“ i “Milan Vukotić” u Golubovcima. Predviđena je izgradnja četiri srednje škole na gradskom području.

U planu je i izgradnja Gimnazije na desnoj obali Morače u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“, srednje stručne škole u Staroj varoši i na Starom aerodromu, srednje mješovite škole u Golubovcima i rekonstrukcija Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“.

U Podgorici ima 30 osnovnih škola, od kojih po četiri u Gradskoj opštini Golubovci i GO Tuzi, kao i 23 područne ustanove”, navodi se u Strateškom planu. Kada se posmatra odnos broja učenika i broja nastavnika, kako je objašnjeno,  prosjek  u osnovnim školama u EU iznosi 12,8 učenika na jednog nastavnika.

“U gradu prosječan broj učenika u odjeljenju u osnovnim školama iznosi 26, a prosječan broj đaka u odnosu na jednog nastavnika je 18,1.  Prosjek  za srednje škole u odnosu na jednog nastavnika u EU je 11,3 dok je u Podgorici 13,2”, piše u dokumentu usvojenom 2012. godine.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply