Može li klima da utiče na pol djeteta?

bebe

Temperatura je važan faktor u određivanju pola djeteta, tvrde japanski naučnici koji su ove sedmice saopštili da su njihove studije pokazale da se tokom dužeg perioda u kojem temperatura raste, rađa više djevojčica nego dječaka,

Naučnici sa Zdravstvenog instituta M&K i Ženske klinke Shimizu koji su pratili natalitet u Japanu od 1968. do 2012. godine tvrde kako su muški fetusi osjetljiviji na stres među kojima su i klimatske promjene i veliki talasi vrućine, zbog čega njih manje preživi nego ženskih.

Ekstremne vrućine 2010. godine i velika zima 2011. rezultirale su u Japanu većim brojem djevojčica, ali i povećanim brojem umrle novorođenčadi, tvrde ljekari.

I ranije studije  pokazale su da se u tropskim krajevima rađa više djevojčica nego dječaka.

Prije pet godina u Britaniji je objavljena studija čiji je zaključak bio da ljudi koji žive u područijima sa tropskom klimom na svijet donose više djevojčica od onih koji žive u drugim dijelovima svijeta.

Ljekari su zaključili da takva klima može promijeniti stopu pobačaja i kvalitet sjemena. Oni su naveli da su ženski fetusi otporniji od muških, koji su podložniji učincima okoline. U vrijeme velikog stresa, kao na primjer rata, stopa novorođenih djevojčica nadmašuje onu dječaka.

Prihvaćeni svjetski prosjek novorođenčadi lagano naginje na mušku stranu, odnosno na stotinu djevojčica rađa se 106 dječaka, odnosno 51.5 odsto novorođenih su muškarci.

Izvor: 24. sata; www.smithsonianmag.com

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply