I u OŠ “Vlado Milić” o radonu saznali iz medija, tražiće novo mjerenje

vladomilic

Prvi dan školske godine otvorio je pitanje da li su škole u kojima je zabilježena povećana koncentracija radioaktivnog gasa radona sanirale podove i instalacije kako im je to preporučeno.

Iz Osnovne škole “Vlado Milić” u podgoričkom naselju Donja Gorica, kojoj su pored muzičke škole “Andre Navara” predložili remedijaciju kazali su da im niko od nadležnih nije saopštio rezultate mjerenja radona, niti im je rečeno šta konkretno treba da urade, prenosi TV Vijesti.

“Nakon izvršenih mjerenja, našoj školi nijesu poslati rezultati mjerenja i o svemu tome smo saznali iz medija”, kazala je direktorica škole “Vlado Milić” Biljana Ćulafić.

Jedino što su dobili, kako su naveli, je uputstvo Ministarstva prosvjete da preduzmu sve što je potrebno.

“S obzirom da je škola prošle godine rekonstruisana i da je zaista u dobrom stanju ono što smo mogli da uradimo je da redovno provjetravamo, a to i inače činimo. U našoj školi nema pukotina, barem ne onakvih za koje bih ja smatrala da predstavljaju nekakvu opasnost da bi se nešto moglo desiti”, rekla je Ćulafić.

Prema njenim riječima, ukoliko novi rezultati potvrde stare tražiće da stručnjaci izađu da preciznim podacima, ali i konkretnim zahtjevima šta treba da urade.

U školi su ipak sigurni da su djeca bezbjedna i da će škola raditi u regularnim uslovima.

“Vlado Milić” je jedna od sedam škola u Podgorici u kojima je pronađenapovećana koncentracija radioaktivnog gasa radona, koji dopire kroz zemljište, a  najveća je zabilježena u njoj i u privatnoj Muzičkoj školi “Andre Navara”.

Osim  njih, na tom spisku spisku u Informaciji o stanju životne sredine za 2013. godinu, koji je Vlada ranije usvojila su i “Savo Kažić” na Barutani, 18. novembar na Bioču, “Mahmut Lekić” iz Milješa, “Milan Vukotić” Srpska i Oktoih.

Radon je gas koji nastaje prirodnim raspadanjem radijuma i u zatvoreni prostor dospijeva iz zemljišta, građevinskog materijala, vode i iz atmosfere. Njegovo prisustvo u kućama i stanovima stručnjaci objašnjavaju pukotinama u temeljima ili podrumima, a moguće je da dospije i kroz odvode, izvorske vode a veća koncentracija je prisutna u rudnicima, podrumima i postrojenjima za preradu vode.

Leave a Reply