Odluka o naplati prisustva porođaju legalna ali ne i legitimna

porodjajprisustvoPIŠE: Katarina Janković

Odluka Kliničkog centra Crne Gore da naplaćuje 79  eura prisustvo porođaju partnera ili neke druge osobe bliske trudnici, prema mišljenju advokata Biljane Vuksanović  je legalna ali ne i legitimna. Iz advokatske kancelarije „Velimirović & Partneri“ u kojoj radi Vuksanović predlažu da se edukacija o prisustvu porođaju, koja je između ostalog uključena u tu cijenu, “preseli” u škole za trudnice, koje su dio obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Udruženje Roditelji je nedavno pozvaloupravu Kliničkog centra Crne Gore da razmotri odluku o naplati prisustva po cijeni od 79 eura i omogući porodiljama da dočekaju najradosniji momenat u životu sa osobom u koju imaju najviše povjerenja, bez uslovljavanja sa novčanim izdacima.

Vuksanović je za portal Roditelji objašnjava da je odluka legalna jer je uređena Pravilnikom o prisustvu partnera porođaju, koji je donio Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore, ali se postavlja pitanje o njenoj legitimnosti zbog nekoliko detalja

„Jasno je da sve što je legalno ne mora biti, i nije uvijek legitimno, i obratno. Plaćanje za prisustvo momentima donošenja na svijet djeteta, najčešće oca se naplaćuje, i to ne simbolično, već je riječ o sumi od cijelih 79 eura, a navedeni iznos se pravda time što Klinika za ginekologiju i akušerstvo organizuje edukaciju o prisustvu porođaju pri čemu se mora obezijediti propisana oprema koja podrazumijeva kapu, kaljače, mantil i masku. Pravilnikom nisu uređena detaljna pravila o edukaciji, jedino je predviđeno da je GAK dužan sprovede edukaciju, a osoba koja prisustvuje porođaju mora imati potvrdu o obavljenoj edukaciji o prisustvu porođaju”, pojašnjava Vuksanović. “Nije jasno kada će se edukacija održavati, koliko je časova neophodno, kada će se sa edukacijom tačno početi, ali je najjasnije to da se to mora platiti, kako god bilo uređeno i sprovedeno”.

Sa trudnicama od maja u Kliničkom centru Crne Gore u toku porođaja može biti i jedna osoba koju ona odabere, ali koja za to mora da plati 79 eura,  i to za “troškove edukacije i potrošni materijal”.  Klinika za ginekologiju i akušerstvo organizuje edukaciju o prisustvu partnera na porođaju dva puta sedmično koja ukupno traje sat i po. U toku prvih 45 minuta predviđene su konsultacije sa ginekolog-akušerom uz prezentovanje edukativnog video materijala, a u preostalih 45 minuta  ljekar odgovara na pitanja koja se odnose na pripreme i proces porođaja

Omogućavanje prisustva je obrazloženo željom i ciljem da se humanizuje porođaj kao jedan od najljepših događaja u životu roditelja, a Vuksanović smatra da u prilog humanizaciji svakako ne ide plaćanje.

Iz Kliničkog centra je naglašeno i da se obuka razlikuje od psihofizičke pripreme kou domovima zdravlja širom Crne Gore, koja počinje od 7. mjeseca trudnoće i traje do njenog završetka.

Vuksanović podsjeća da domovi zdravlja organizuju škole za trudnice jednom sedmično, traju dva sata, a preporučuje se da ih trudnica pohađa zajedno sa svojim partnerom.

“Ne vidi se realan razlog da se edukacija i pripreme za prisustvo porođaju ne obave tokom ovih časova, posebno kada se uzme u obzir broj časova kojima trudnica i njen partner mogu prisustvovati od početka trudnoće.  Čini se sasvim dovoljno da se odvoji i nekoliko sati za edukaciju o potrebnom ponašanju partnera prilikom prisustva porođaju“, smatra ona.

Prema njenom mišljenju, u potpunosti je necjelishodna odredba kojom se predviđa da se za uslugu prisustva porođaju naplaćuje iznos od 79 eura, pa sve i da se održi edukacija u sklopu Klinike za ginekologiju i akušerstvo, dok se ne može ni zamisliti da bi cijena za upotrebu mantila, kape, kaljača i maske mogla biti tako visoka.

Vuksanović je ukazala da je Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja propisan obim preventivnih usluga za žene, i njime su između ostalog predviđeno individualna savjetovanja u vezi sa trudnoćom, koja se odnose na fizička opterećenja, ishranu, životni stil (pušenje, droga, alkohol).

Upravo zato, smatra ona, nema razloga da se ova odredba ne tumači ekstenzivno, kako se u praksi već i čini upravo organizovanjem škola za trudnice, koje mogu posjećivati i partneri trudnica što ulazi u pomenuto zdravstveno osiguranje, pa zbog toga nema razloga da se prisustvo partnera (ili drugog bliskog lica) naplaćuje.

Ona je naglasila da se ne radi se o nekakvom performansu, već o događaju čijem održavanju bi valjalo da prisustvuje bliska osoba, što bi trebalo obezbijediti i omogućiti, a ne sprječavati, tako što se uslovljava plaćanjem, kao da se kako ona kaže “kupuje karta za događaj zvani porođaj”.

“Smatramo da je to besmisleno, a i da je u suprotnosti sa onim što vjerujemo da žele postići pružanjem ovakve mogućnosti roditeljima”, rekla je Vuksanović.

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply