Moje, moje, samo moje

Ne možemo, tumače psiholozi, očekivati da će u uzrastu od 3, pa čak ni 6 ili 9 godina dijete biti spremno poricati samo sebe samo zato što je to ispravno! To je veoma dug put koji uključuje razvoj empatije, svijesti o ostalim osobama, kao i usvajanje moralnih normi, za što ipak treba vremena. Opširnije