I sociolozi smatraju da porodici u Crnoj Gori nedostaje podrška

djukanovicPoložaj porodice u Crnoj Gori danas je veoma težak, smatra sociolog i novinar Andrija Đukanović. On misli da porodica nije nije podržana na pravi način, a koji najveći njen problem vidi nedovoljnu ekonomsku snagu iz čega se rađaju nesuglasice među njenim članovima.

On je na Međunarodni dan porodice rekao da se ljudi danas mnogo teže odlučuju na fomiranje porodice jer je zadovoljenje osnovnih potreba postalo za mnoge nedostižno.

“Da je porodica kao fenomen u krizi pokazuje i to da svjedočimo sve većoj stopi razvoda brakova ali i sve manjem broju novosklopljenih brakova . Ljudi se danas mnogo teže odlučuju na formiranje porodice upravo iz razloga ekonomske prirode. Ne žele da dovode sebe i druge članove u problem”, ocjena je Đukanovića.

Prema podacima Monstata prošle godine je u Crnoj Gori sklopljeno oko 3,9 hljada brakova, a razvedena su 499 para. Broj sklopljenih brakova je povećan za 16,4 odsto u odnosu na 2012. a broj razvedenih je smanjen za 3,1 odsto. Na hiljadu sklopljenih brakova zabilježeno je 130 razvoda.

Đukanović pojašnjava da se porodica u Crnoj Gori promijenila u posljednjih par godina u smislu da je postala mnogo uža, kao i da veze između članova šire porodice nijesu toliko jake kao nekad. Primjećuje da je sve više porodica koje su tzv. nukleus porodice koje čine roditelji i njihova djeca.

“Možda kod nas još nije to dostiglo razmjere kao u nekim razvijenim zemljama ali je svakako trend. Postoje i dalje neke stvari koje su karakteristične samo za nas, kao na primjer da djeca i dalje žive sa roditeljima i poslje 30-ih godina”, podsjeća on I pojašnjava da je to posljedica teške ekonomske situacije ali i tradicionalnih odnosa u porodici.

Da je na Zapadu značajno drugačije, pa su se odnosi u samim porodicama u određenoj mjeri promijenili uslijed novih vrijednosti, govori i to, kako je dodao Đukanović, što djeca imaju sve veću autonomniju, odnosi supružnika su slobodniji, pa postoji puno primjera kada ljudi stvaraju porodicu iako nijesu zvanično vjenačani.

Kao jedan od značajnih problema sa kojima se suočava porodica on je naveo i porodično nasilje koje je za naše krajeve prilično karakteristično, I jedan od lošijih djelova tradicije, a smatra se da suprug ima pravo da nasiljem reguliše odnose.

Đukanović kaže I da su djeca postala mnogo slobodnija i izložena su brojnim uticajima medija .

“To proizvodi određena očekivanja koja porodica često ne može da ispuni pa se javljaju mnogi problemi. Najčešće je ipak problem u nedovoljnoj ekonomskoj snazi porodice iz čega se rađaju brojni sukobi i nesuglasice među čalnovima”, rekao je Đukanović.

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply