Od poslanika traže podršku za uvođenje naknadne za majke

mamaUnija slobodnih sindikata USS do kraja marta obratiće se svim poslaničkim klubovima u Skupštini, od kojih će tražiti da podrže njihovu inicijativu za izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojom bi se majkama sa troje i četvoro djece dala naknada u vrijednosti proječne zarade, koja trenutno iznosi oko 480 eura.

USS predlaže da se ženama sa više od 15 godina staža koje imaju četvoro i više djece, kao i onima sa 25 godina staža i troje djece, ukoliko to žele, dodijeli doživotna mjesečna naknada.

Oni traže i izmjene penzionog sistema u smislu da se pravo na starosnu penziju stiče sa navršenih 65 godina za muškarce, odnosno 60 za žene i najmanje 15 godina penzionog staža.

Radna grupa koja je razmatrala tu inicijativu, a u kojoj su bili predstavnici svih političkih partija, članovi NVO i državnih institucija, imala je zadatak da preispita finansijsku održivost predloga.

„Prikupili smo dosta podataka koje sada obrađujemo i proračunavamo. Prema onome što nam je MONSTAT dostavio, u Crnoj Gori imamo 5.000 majki sa troje i četvoro djece, koje bi mogle da ostvare pravo na naknadu u skladu sa godinama staža, ali vjerovatno polovina to ne bi odabrala“, kazala je za Dnevne novine članica Sekretarijata USS, Lidija Pejović.

Prema njenim riječima, vjerovatno neće sve žene pristati na to jer im je plata možda veća od 480 eura, dok bi, sa druge strane, kako pojašnjava Pejović, to koristilo ženama koje rade u uslužnim djelatnostima i trgovini, i medicini da „ne nose gajbe sa 65 godina, čekajući penziju u koju mogu poći tek sa 67“.

Ona smatra da novca u budžetu sigurno ima za naknade majkama, jer se neracionalno troši po mnogim stavkama, a i velika su dugovanja za porez koja se godinama ne naplaćuju.

Izvor: Dnevne novine

Comments

Leave a Reply