Svega pet odsto bezbolnih prođaja u Kliničkom centru

eiduralU Kliničkom centru Crne Gore je prošle godine 180 trudnica koristilo epiduralnu anesteziju u toku porođaja, što pokazuje da ta metoda još nije zaživjela s obzirom na to da  na godišnjem nivou u toj najvećoj zdravstvenoj ustanovi bude oko 3,5 hiljade porođaja.

Direktor Klinike za anesteziju, reanimaciju i terapiju bola, Zoran Jovančević je objasnio da je uzrok takvog stanja mali broj anesteziologa, u odnosu na broj porođaja.

“U Crnoj Gori metoda još nije zaživjela kao rutinska zbog malog broja anesteziologa u odnosu na broj porođaja, (oko 3,5 hiljada porođaja godišnje), dužine trajanja porođaja (nekoliko sati) kao i zahtjeva za 24 satnu prisutnost anesteziologa”, pojasnio je Jovančević.

Ta procedura  nije ni obuhvaćena obaveznim vidovima zdravstvene zaštite, i košta 126 eura, a jedna od razloga nekorištenja epidurala je i bojazan budućih majki u vezi sa uticajem anestezije na tok porođaja i zdravlje bebe.

Akušer angažuje anesteziloga u toku radnog vremena, kada ih je naviše na poslu. Jovančević kaže da problemi nastaju u popodnevnim, noćnim i ponoćnim satima kada treba angažovati anesteziologa da od kuće (u svoje slobodno vrijeme) i bez adekvatne nadoknade uradi procedure.

Planirano je uvođenje pripravnosti anesteziologa za izvođenje te procedure, uz adekvatnu nadoknadu ili uvođenje dežurstva anesteziologa na Klinici za ginekologiju i akušerstvo što će, smatra Jovančević, biti teško izvodljivo s obzirom na nedovoljan broj anesteziologa.

Cilj epiduralne anestezije kod normalnog porođaja je senzitivna blokada željenih segmenata (grlića i donjih segmenata materice, vagine, vulve i poda male karlice) i eliminacija bola.

Za izvođenje procedure potrebna je saglasnost porodilje i odsustvo kontraindikacija. Porodilja se postavlja u sjedeći ili bočni položaj i nakon pripreme kroz epiduralnu iglu se plasira silikonski tanki kateter u epiduralni prostor i ubrizga test doza lokalnog anestetikać Nakon pet minuta ubrizga se pojedinačna doza lokalnog anestetika u cilju smanjenja bola, a nakon 30 do 60 minuta nastavlja se sa kontinuiranim davanjem lokalnog anestetika u odgovarajućim dozama, preko špric pumpe do završetka porođaja.

Za vrijeme trajanja porođaja prate se vitalne funkcije porodilje i bebe i timski (akušer i anesteziolog) vodi “bezbolni” porođaj.

Jovančević je kazao da se procedura izvodi samo u periodu između kontrakcija materice, a lokalni anestetik ubrizgava samo kada je grlić materice raširen pet do šest centimetara.

On je ukazao da je epiduralna anestezija procedura koja može imati komplikacije, kao i svaka medicinska procedura, ali se njihov broj smanjuje poštovanjem indikacija, doktrinarnim izvođenjem procedure kao i timskim radom (akušer–anesteziolog) i monitoringom vitalnih parametara bebe i porodilje.

“Porođaj u epiduralnoj analgeziji zahtijeva veću angažovanost nego porođaj bez epiduralne analgezije, jer prisustvo bola i njegovo pojačavanje predstavlja često signal da porođaj ne ide predviđenom dinamikom i da ga treba završiti carskim rezom”, zaključio je Jovančević.

Izvor: MINA

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply