Prihvaćen predlog da se refundira iznos do dvije prosječne zarade

odborSkupštinski Odbor za rad, zdravstvo i socijalno staranje podržao je danas amandmane Socijaldemokratske partije (SDP) na Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji predviđaju da se poslodavcima za porodilje tokom odsustva refundira iznos od dvije prosječne plate.

Amandmani SDP su, uz saglasnost predstavnika predlagača, uvršteni u Predlog zakona.

Obrazlažući set od pet amandmana koje se odnose na naknade za vrijeme porodiljskog odsustva, poslanik SDP-a Izet Bralić kazao je da su pojedini poslodavci zloupotrebljavali pravnu nepreciznost postojećeg zakona na tri načina.

Prvi način je bio eneormno povećanje zarada pred porođaj, drugi je bio fiktivno zapošljavanje, a treći traženje trudnica, naveo je Bralić.

On je kazao da je SDP, predloženim amandmanima, pokušala da smanji zloupotrebe, zaštiti poštene poslodavce, i da ne ošteti nijednu porodilju.

„Ukoliko ograničimo refundaciju na dva prosječna lična dohotka, odnosno 960 EUR, ili 1.540 u bruto iznosu, oko 97 odsto poslodavaca biće zaštićeno na pravi način“, precizirao je Bralić.

On je kazao da će samo 3,3 odsto onih koji zapošljavaju porodilje morati iz sopstvenih sredstava da isplate razliku iznad 960 EUR.

Da bi spriječili drugi vid zloupotrebe, SDP je predvidio amandmanom da trudnice koje nijesu bile duže od tri mjeseca u radnom odnosu pred porođaj, primaju 30 odsto od iznosa za prethodni mjesec, a one od šest do 12 mjeseci da primaju jednu prosječnu zaradu u prethodnom mjesecu.

Prema riječima Bralića, to na najbolji način štiti savjesnog poslodavca i ne zalazi u probleme populacione politike.

Bralić je negirao tvrdnje poslanika opozicije da će novi zakon negativno uticati na populacionu politiku i natalitet.

„Bilo je danas govora da standard i prihodi utiču na broj porođaja, ali to nije tako. Porodice koje imaju najmanje prihoda, imaju najviše djece, i njima bi trebalo pomoći kroz odredbu o dječijim dodacima, a ove mjere neće ni poboljšati ni pogoršati njihov položaj“, tvrdi on.

SDP je predložio i amandman koji, se naknada nezaposlenim porodiljama na evidenciji Biroa za zapošljavanjeisplaćuje naknada od 100 eura umjesto predloženih 26 EUR ali to nije prihvaćeno od Ministarstva.

Bralić je pojasnio da je takvih žena oko tri hiljade na evidenciji Biroa.

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji su u ime predlagača prisustvovali sjednici, kazali su da su za njih prihvatljiva prva četiri amandmana, dok bi peti, kako su ocijenili, iziskivao dodatnih 2,5 miliona godišnje.

Bralić je predložio nakon toga da se za tu vrstu naknada odredi makar iznos od 63,5 EUR, što su predlagači prihvatili, pa je i taj amandman postao sastavni dio Predloga zakona.

Odbor je podržao i amandman SDP-a koji predviđa da usklađivanje visine naknada za materijalno obezbjeđenje porodice sa kretanjem zarada i troškova života kao što je to slučaj sa davanjima iz sličnih oblasti, poput penzija.

„Ovim amandmanom predviđamo usklađivanje dva puta godišnje, i to 1. januara i 1. jula, i da ono bude zbir polovina procenta rasta, odnosno pada troškova života, i polovine procenta rasta, odnosno pada prosječne zarade u Crnoj Gori“, pojasnio je on.

U SDP-u smatraju da će to na najbolji način da odslika i ekonomsku situaciju, i mogućnost isplate takvih davanja.

Podršku na odboru nije dobilo ukupno 16 amandmana koje su podnijeli poslanici Socijalističke narodne partije (SNP), dok je jedan njihov njihov amandman, kojim se preciznije definiše pojam beskućnika, prihvaćen.

Ni dva amandmana Pozitivne Crne Gore, koja su se odnosila na način usklađivanja visine materijalnih davanja, nijesu dobila podršku članova odbora.

Odbor je prihvatio amandman koje je podnijela poslanica Hrvatske građanske inicijative, Ljerka Dragićević, iako je on, po mišljenju predstavnika opozicije, identičan amandmanu koji je predložila SNP, a koji nije dobio podršku.

Tim amandmanom predviđeno je da se iz Predloga zakona briše odredba kojom se pravo na dječji dodatak ograničava na troje djece u porodici.

Izvor: MINA

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply