Prvaci škole “Musa Burzan” učili o zdravim stilovima života

musa burzanUčenici prvog razreda osnovne škole „Milorad-Musa Burzan“ iz Podgorice posjetili su danas Dječiji rekreacioni centar Having fun getting fit, u cilju razvijanja svijesti o vođenju zdravog načina života.

Sa djecom je odrađen trening, prilikom kojeg su korišćeni različiti rekviziti i realizovane zanimljive igre. Za vrijeme pauze djeca su bila poslužena vodom i prirodnim sokovima, a na kraju treninga voćem.

Posjeta rekreacionom centru je nastavak saradnje izmeđju profesionalnog trenera i izvršnog direktora Centra za borbu protiv gojaznosti Crne Gore (CEPROG), Mirka Krunića, učiteljice Danijele Milatović i vaspitačice Savete Radonjić.

U ovoj akciji učestvovao je Aktiv prvog razreda „Milorad-Musa Burzan“ koji čine učiteljice: Milena Nikezić, Svetlana Đukić, Ljubica Bulatović, Aleksandra Miličić i Danijela Milatović i vaspitačice Valentina Seratlić, Slavenka Kadić, Katarina Koprivica i Saveta Radonjić.

Leave a Reply