Kako uspješno učiti

Učenje predstavlja najvažniju životnu vještinu, a znati kako se uči je jedno veliko bogatstvo. Proces učenja počinje i pokreće nas od rođenja i prati cijeli život. Načini na koji se uči se mijenjaju tokom cijelog života, ali bez obzira na to, ovaj proces hrani naš intelekt i pomaže nam da se razvijemo kao ličnosti. Opširnije