Radiće se registar pedofila, slijede i izmjene zakona u cilju bolje zaštite djece

Ministarstvo pravde uvešće poseban registar pedofila odnosno počinilaca krivičnih djela protiv polnih sloboda prema maloljetnicima, najavljeno je danas na sastanku predstavnika Vlade, Vrhovnog državnog tužilaštva, Vrhovnog suda i udruženja Roditelji, na kojem ukazano na potrebu i konkretne modalitete jačanja pravne zaštite djece od nasilja, kroz izmjene važećeg regulatornog okvira i unapređenje praksi nadležnih organa. Opširnije