Promijeni jutro

Ono što spada pod klasiku vađenja živaca na dnevnoj bazi je: pripreme za odlazak u školu/vrtić, jelo, odlazak na spavanje. Sve tri situacije zahtijevaju čelične živce, jer se nama žuri da to što prije obavimo, a oni bi tad izigravali kornjače koje se utrkuju sa pužem – ko će biti sporiji! Opširnije