GA traži da se vrati predmet Građansko obrazovanje kao obavezan

Građanska alijansa pozvala je Ministarstvo prosvjete da preispita odluku da Građansko obrazovanje ne bude više obavezan predmet, ocjenjujući neprihvatljivim da se predmetu koji je jedan od najbitnijih za opšte vaspitanje i obrazovanje djece ne da puni značaj. Crna Gora je, kako se navodi, građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava, definisano je prvim članom Ustava. “U praksi i stvarnom životu imamo brojne probleme i podatke koji ukazuju da ovo što je definisano članom 1 Ustava i dalje utopija”, kaže se u saopštenju GA. Podsjeća se da je Crna Gora društvo sa niskim nivoom vladavine prava, da Read More

Povećanje kazne za obljubu djeteta

Udruženje Roditelji, Građanska alijansa i Centar za prava djeteta predložili su Ministarstvu pravde da se izmjenama Krivičnog zakonika pooštre kazne za pedofile, i da najmanja kazna za obljubu djeteta bude pet, a najveća 15 godina zatvora. Sada je najmanja kazna za pedofile tri godine, a najveća 12 godina zatvora, ali su sudovi često izricali kazne od svega godinu robije. Read More