Povećanje kazne za obljubu djeteta

Udruženje Roditelji, Građanska alijansa i Centar za prava djeteta predložili su Ministarstvu pravde da se izmjenama Krivičnog zakonika pooštre kazne za pedofile, i da najmanja kazna za obljubu djeteta bude pet, a najveća 15 godina zatvora. Sada je najmanja kazna za pedofile tri godine, a najveća 12 godina zatvora, ali su sudovi često izricali kazne od svega godinu robije.

U tim organizacijama smatraju da se kaznena politika u ovoj vrsti krivičnih djela ne dovodi do rezultata u smislu da se ispunjava svrha kažnjavanja i zato apeluju na pooštravanje kaznene politike, kao jedan od načina uticanja na ovu problematku, a kroz tekst Krivičnog zakona. Kako objašnjavaju iz Udruženja, kazne koje su predviđene postojećim zakonom jesu visoke, međutim, problem je što je donja granica previše niska.

“Smatramo da je veliki raspon između najmanje i najveće kazne, i da to daje mogućnost sudu da blaže kažnjava počinioca. To, takođe, doprinosi da počinilac rizikuje da izvrši predmetno krivično djelo jer već unaprijed zna da neće dobiti kaznu koju zaslužuje u slučaju da bude uhvaćen. Stoga predlažemo da donja granica bude uvećana kako smo to i naznačili. Svjesni smo da su u nekim zemljama članicama EU predviene kraće kazne za ova krivična djela ali u tim zemljama postoje dodatni zaštitni mehanizmi i mnogo se više radi na podizanju svijesti ljudi o ovoj vrsti nasilja i zlostavljanja djece. Nažalost, to za sada nije slučaj u Crnoj Gori, kao što ni u našoj zemlji nemamo registar počinilaca, propisane standarde za vođenje evidencija, jedinstvenu bazu podataka; kontinuiranu edukaciju profesionalaca u cilju pružanja efikasne asistencije i pomoći  djeci žrtvama seksualnog iskorišćavanja i njihovim porodicama”, piše u predlogu izmjena Udruženja Roditelji, Građanske alijanse i Centra za prava djeteta.

U ovim organizacijama podsjećaju da su djeca najranjivija grupa stanovništva, pa da se o njihovom rastu i razvoju mora posebno voditi računa.

Osim navedenog, predložili su i o da zakon prepozna krivično djelo “zadovoljenje pohote pred djetetom”.

“Smatramo da je ovakvo ponašanje pred djecom isto kao i omogućavanje pristupa pornografskog materijala djeci, možda čak i štetnije”, objasnili su iz udruženja Roditelji, Građanske alijanse i Centra za prava djeteta.

Izvor: Dan

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

  1. Nevjerovatno , zar nije u covjekovoj prirodi da zastiti svoje dijete , sta je sa sudijama koji izreknu kaznu od godinu dana, sta su oni , pedofili isto?
    Treba ih osuditi na minimum 10 god i staviti im slike po gradu da svi znaju ko je prijetnja za njihovu djecu da bi mogli da mu polome kosti kad odsluzi 10 god, goveda prljava.

Leave a Reply