GA traži da se vrati predmet Građansko obrazovanje kao obavezan

Građanska alijansa pozvala je Ministarstvo prosvjete da preispita odluku da Građansko obrazovanje ne bude više obavezan predmet, ocjenjujući neprihvatljivim da se predmetu koji je jedan od najbitnijih za opšte vaspitanje i obrazovanje djece ne da puni značaj.

Crna Gora je, kako se navodi, građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava, definisano je prvim članom Ustava.
“U praksi i stvarnom životu imamo brojne probleme i podatke koji ukazuju da ovo što je definisano članom 1 Ustava i dalje utopija”, kaže se u saopštenju GA.

Podsjeća se da je Crna Gora društvo sa niskim nivoom vladavine prava, da se nismo suočili sa ratnom prošlošću, da ne procesuiramo odgovorne za torturu i zlostavljanje, da se ne poštuju manjinska prava, da pripadnici manjinskih naroda nijesu zastupljeni u državnim institucijama.

“Da su Romi posebno ugroženi i diskriminisani, da imamo visoku etničku distancu, da su osobe sa invaliditetom i pripadnici LGBT zajednice diskriminisane, da su mladi nezaposleni, da smo u samom vrhu zemalja koja ne prihvata migrante, da smo zemlja u vrhu po podnijetim brojem tužbi Evropskom sudu za ljudska prava”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se na izraženo porodično nasilje i brojne ekološke probleme.

Navodi se da se aktuelni trenutak i brojni problemi moraju rješavati prvenstveno radom sa djecom, a ta šansa se ukida.

“Zabrinjava gromoglasna tišnina svih aktera, a brojni nijesu ni primijetili to. Ulaganje u građansko obrazovanje znači višestruko vraćanje i investiciju u budućnost Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Predloženo je da Ministarstvo odmah preispita ovu odluku i apelovano na poslanike da hitno podnesu predlog izmjena Zakona kojim bi se definisalo da Građansko obrazovanje opet bude obavezan predmet.

“Odreknemo li se Građanskog obrazovanja i ovog koncepta odrećićemo se građanske budućnosti, pa vjerujemo da će se ovaj previd odmah ispraviti”, kaže se u saopštenju.

Izvor: CDM

Comments

Leave a Reply