Dragi građani i građanke, znate li šta će se desiti ako bude usvojen Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti?!

Osnovna socijalna pomoć, tzv. materijalno obezbjeđenje, biće ograničena na 63,5 eura mjesečno – za osobu koja živi sama – do najviše 120,7 eura mjesečno za porodicu od pet i više članova. Dakle, bez obzira na to da li u porodici žive roditelji sa troje, četvoro, petoro ili više djece, naknada je ograničena na najviše 120,7 eura, što je još uvijek cijelih 55 eura manje od apsolutne linije siromaštva koja važi samo za jednu osobu! U zemlji u kojoj potrošačka korpa četvoročlanu porodicu košta 802,2 eura, toj porodici je propisano 108 eura materijalnog obezbjeđenja, što je čak 7,4 puta manje od Opširnije

Apel još tri organizacije da se ne ograničava refundacija

Nevladine organizacije Centar za ženska prava, SOS Nikšić i ANIMA iz Kotora izrazile su danas javni protest protiv člana Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koji omogućava da se naknada za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva poslodavcu refundira samo do iznosa prosječne zarade u državi. “U vremenu kad se Crna Gora zvanično opredijelila  za poštovanje principa rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, usvajanje ovakvog zakonskog rješenja bi značilo ne samo korak unazad u postizanju ovih ciljeva, nego i dokaz nedostatka političke volje da se stvore suštinski uslovi za njihovu primjenu”, navodi se u njihovom saopštenju. Tri nevladine organizacije su na Opširnije