Hiperaktivnost nije poremećaj već samo različitost temperamenta

Insistiranje da hiperaktivnost predstavlja poremećaj u ponašanju, pa čak i bolest, sve manje ima uporište u stručnim krugovima. Naglašavajući da je njihova različitost samo u temperamentu, Nebojša Jovanović magistar psihologije i psihoterapeut koji se decenijama bavi problemima hiperaktivne djece, kaže da hiperaktivnost nije poremećaj, a još manje bolest, već samo različitost temperamenta. Opširnije