Za prilagođavanje na školu važnija samostalnost nego čitanje i pisanje

Za prilagođavanje djeteta na školu i školske obaveze važno je da ga roditelji pripreme za taj korak, ne razviju mu strah od škole i da ono bude samostalno, smatra učiteljica Olivera Leković. Pored toga, bitna je i socijalizacija, pa učitelji preporučuju da dijete ide u vrtić bar dvije godine pred polazak u školu. Ono što je takođe značajno jeste saradnja između roditelja i nastavnika. Read More