Disciplina kao osnov razvijanja moralnih normi i ponašanja kod djece”

PIŠE: Ivana Đurović, dipl.pedagog Pravo na disciplinu je pravo svakog djeteta. Disciplina i kontrola služe da se dijete usmjeri na pravi put u životu, da usvoji ono ponašanje koje je ispravno, moralno i u skladu sa normama i zahtjevima društva.  Sve to dijete ne može postići samo od sebe, glavnu ulogu u tom procesu imaju roditelji i uža okolina u kojoj dijete boravi.  Savjesni i dobri roditelji će prilikom disciplinovanja djeteta uzeti u obzir njegovu zrelost, kao i druge okolnosti neophodne za uspješan razvoj pravilnog ponašanja. Dugo vremena su postojala dva pogleda na disciplinu – prvi po kojem je disciplina Opširnije