Poremećaji pažnje kod djece – II dio

PIŠE: Đuljdana Bero, diplomirana psihološkinja, članica udruženja Roditelji Poremećaji pažnje bez hiperaktivnosti – „ADD sanjalice i vanzemaljci“ Poremećaj nedostatka pažnje bez hiperaktivnosti odnosi se na djecu kod koje postoje značajni problemi u vezi sa pažnjom ali bez hiperaktivnosti. Postoje mnoge razlike ali i sličnosti ovog poremećaja sa hiperkinetičkim sindromom, kao na primjer: teškoće u zadržavanju pažnje, pridržavanju uputstava, teškoće u samostalnom radu i završavanju započetog posla i nesposobnost učenja. Razlike se ispoljavaju kod djece sa poremećajem bez hiperaktivnosti koju karakteriše kognitivna tromost i lijenjost i često ne opaža ono što se događa oko njih, nezainteresovana su i sklona dnevnom sanjarenju. Opširnije