U slučaju smrti roditelja, država da isplaćuje alimentaciju

Advokat Dražen Ćorović smatra da treba da se promijeni Zakon o privremenom izdržavanju djece, koji se tiče Alimentacionog fonda, na način da država preuzme obavezu isplaćivanja alimentacije do punoljetstva ili zaposlenja u slučaju da dođe do smrti jednog od roditelja koji isplaćuje alimentaciju.

Ćorović ističe da se može amandmanski reagovati da se uredi zakonodavno ovo pitanje.

Od Ministarstva rada i socijalnog staranja redakcija Pobjede očekuje odgovore na pitanja o ovoj temi.

Aktuelnim Zakonom je propisano da u slučaju smrti dužnika izdržavanja za ispunjenje potraživanja iz člana 33 ovog akta odgovaraju njegovi nasljednici do visine vrijednosti naslijeđene imovine, određeni na osnovu odluke nadležnog organa.

Advokatica Jovana Pavlović iz Centra za ženska prava kazala je Pobjedi da jedino što je definisano ovim zakonom jeste pravo regresa, odnosno pravo države da od nasljednika koji budu određeni ostavinskim rješenjem može da traži naplatu potraživanja ovoga što se djeci isplatilo.

“Malo suluda odredba. Po meni, smrt dužnika izdržavanja se podvodi kao okolnost zbog koje se prekida obaveza izdržavanja, jer lice koje je stranka u tom postupku više ne postoji”, rekla je Pavlović.

Izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević kaže da je odličan prijedlog advokata Ćorovića i da je saglasna sa time da treba da se promijeni zakon kako on predlaže. Centar za ženska prava bio je, inače, inicijator donošenja Zakona o privremenom izdržavanju djece.

Ćorović je istakao da bi bilo dobro da se nastavi isplata alimentacije u slučaju smrti jednog od roditelja. Smatra da zakon treba da bude okrenut dobrobiti djeteta.

Advokat dodaje i da mu se u praksi često dešava da onaj koji treba da plaća alimentaciju ne može da poštuje zakon, da ne radi, nema ništa od imovine, niti na računu u banci, te da država treba da reaguje i pomogne.

Iz Alimentacionog fonda prošle godine se nije isplaćivao novac do kraja decembra, jer je bio u blokadi. Problem je nastao zato što su, kako je saopšteno, centri za socijalni rad tumačili zakon na način da su dozvoljavali da se korisnicima isplaćuju retroaktivno dugovanja na ime alimentacije. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore je reagovao, te su obustavljene isplate i pokrenuta je procedura izmjena propisa. Poslanici su tek krajem decembra prošle godine usvojili izmjene Zakona o privremenom izdržavanju djece i precizirali da će se pravo na isplatu iz Alimentacionog fonda priznavati od dana podnošenja zahtjeva, dok će se retroaktivnost odnositi samo na dokazivanje perioda u kojem roditelj nije ispunjavao tu obavezu.

Izmjenama zakona predviđeno je i da pravo na privremeno izdržavanje imaju i djeca stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom koji imaju boravište na teritoriji države, pod uslovom da je izvršna isprava javnog izvršitelja donijeta od strane nadležnog organa države.

Izvor: Pobjeda

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply