Savović: Kompletan kolektiv škole iz Tuzi ćutao, Ministarstvo za incident saznalo kad se pojavio snimak

Generalni direktor Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje u Ministarstvu prosvjete, Slobodan Savović kazao je da se incident u Srednjoj mješovitoj školi “25. maj” u Tuzima, kada su učenici gađali nastavnicu i uništavali školsku imovinu, desio prije marta, kao i da je dok se nije pojavio snimak cijeli kolektiv ćutao o tome.

On je u Bojama jutra na TV Vijesti rekao je da je škola bila obavezna da obavijesti Ministarstvo o incidentu i da su za događaj saznali tek kad su se u javnosti pojavili snimci. Naveo je da su učenici na snimku tada pohađali treću, odnosno završnu godinu te stručne škole, kao i da je nastavnica sa snimka u martu otišla na trudnično bolovanje.

U jutarnjem programu se nije pojavio niko od predstavnika škole “25. maj”.

Savović je podsjetio da je došlo do promjene u školskom rukovodstvu, odnosno da je sadašnji v.d. direktor došao na tu poziciju nakon što se incident dogodio.

“U razgovoru sa njim, iako je radio u toj školi kao profesor, vidjeli smo da nije znao za taj slučaj, da je to bilo svima novo”, naveo je on.

Savović je, upitan da li će neko odgovarati zbog toga što se ćutalo o događaju, kazao da je to po pravilniku škole nešto što će biti procesuirano i da je to obaveza direktora.

“On će preduzeti sve iz njegove nadležnosti da ispita slučaj, ispita ko je razredni starješina… Sigurno je da će biti određene disciplinske mjere”.

Naglasio je da nije zadovoljan reakcijom škole u ovom slučaju.

“Najviše nisam zadovoljan time što je kompletan kolektiv ćutao na ovaj ili moguće slične, i ne samo oni. Niko ne garantuje da se i u ovom trenutku nešto slično ne dešava”, poručio je Savović.

Ukazao je, govoreći uopšteno o školstvu u Crnoj Gori, da nastavnici “prisustvuju svakodnevnoj količini agresije” od strane učenika.

“Sa tim sistem treba da se izbori. To je nešto što dolazi iz spoljašnje sredine, ‘ajde da izbjegnem porodicu da spomenem. Nedostatak autoriteta je primjetan i kad takav učenik dođe u učionicu, u školu koja je kako-tako sređen sistem u kom se znaju pravila, njegovo prilagođavanje liči na nešto što je vrlo bolno za neke. Većina učenika prihvati pravila, ali imamo i ovakve slučajeve”, naveo je Savović.

Upitan kada će se krenuti konkretno sa mjerama, rekao je da postoje jasno određene procedure.

“Ne sumnjam, imajući u vidu posvećenost novog direktora i znajući neke kolege iz te škole, da će oni pristupiti tim procedurama odgovorno. Očekujem da to bude svakodnevna aktivnost, da već danas, sjutra taj tim organizuje sastanak i da se krene u akciju”, rekao je Savović.

Pred novim direktorom veliki izazov

Radoje Novović iz Zavoda za školstvo kazao je da ga incident nije iznenadio, imajući u vidu izvještaj nadzorne službe iz 2022. godine.

“To je posljedica realizacije kurikuluma u Srednjoj mješovitoj školi. Ocjena nadzorne službe bila je ‘zadovoljava’. To je najmanje pozitivna ocjena za jednu školu, što je dosta upozoravajuće. Pred novim direktorom je veliki izazov da školu organizuje, sredi i korektno realizuje svoj kurikulum”, naglasio je on.

Podsjetio je da su nastava i ocjenjivanje u školi “25. maj” ocijenjeni kao problematični.

“U dijelu podrške učenicima, u dijelu indikatora – škola pruža podršku u razvoju učenika u dijelu učenja i vaspitanja, ocjena je ‘ne zadovoljava’. U dijelu etosa škole, da su odnosi učenika i nastavnika zasnovani na poštovanju pravila, ocjena je ‘zadovoljava’. U dijelu da se poštuju pravila i da škola nudi sistemsku zaštitu od nasilja, ocjena je ‘zadovoljava’. To samo po sebi ukazuje da je stvarno problematično”, istakao je Novović.

Škola trebalo da reaguje adekvatnije

Marija Ružić Stajović, socijalna radnica i koordinatorka projekta iz NVO Juventas, kazala je da se ne smije iz medija saznavati o ovakvim slučajevima, već da je škola ta koja je prva trebalo da reaguje adekvatnije, ali i da bude svjesna da ima veliki problem.

“Vršnjačko nasilje je nešto što se dešava i dešavalo se, samo je možda u ovom periodu mnogo vidljivije. To pred sve nas, koji radimo u sektoru dječje i socijalne zaštite, obrazovnog sistema, stavlja zadatak da naš rad mora biti intenzivniji i da kao sistemi moramo biti mnogo više uvezani… Tamo gdje postoji uvezanost sistema, biće i pravovremena reakcija”, rekla je ona.

Dodala je da je ovaj događaj alarm da treba više da se radi na edukaciji djece i njihovih roditelja, nastavnog i stručnog kadra, ali i šire društvene javnosti, poručujući da treba intenzivirati preventivne mjere.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply