Telefone u učionicama ne treba zabraniti, već ih pametno koristiti

U Crnoj Gori ne treba razmatrati mogućnost da se zabrane djeci da unesu mobilne telefone u učionice, već ih treba podsticati kako pametno da ih koriste i da ih ni u kom slučaju ne zloupotrijebe, kao što je to nedavno bio slučaj, kad je utvrđeno da je više od 500 maturanata diskvalifikovano jer su na eksternom testu iz maternjeg jezika prepisivali, smatra profesor, Miloš Popović.

Školarci u Holandiji od naredne godine, neće moći da unesu mobilne telefone kao ni tablet kompjutere i pametne satove, jer je tamošnja vlada ocijenila da ih ometaju pri učenju. Slično je prije nekoliko gdoina uradila i Francuska.

Popović, koji je profesor crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti u podgoričkoj Gimnaziji “Slobodan Škerović” objašnjava da telefoni u učionicama nekad mogu da budu korisni.

“Kada sa učenicima govorim o vrstama znakova na predmetu uvod u opštu lingvistiku, obično im na Viber grupu šaljem različite emodžije koje potom zajednički analiziramo kao dobre primjere ikoničkih znakova”, naveo je e Popović jedan od primjera iz učionice u izjavi portalu RTCG.

Kako navodi, da bi bila konkurentna u stvarnosti 21. vijeka, škola neprestano mora da osavremenjuje svoj pristup učenicima.

U tom kontekstu mobilni telefoni, kao platforme koje se danas mogu mjeriti sa kompjuterima i koje su dostupne većini učenika gotovo u svakom momentu, za njega je ozbiljan potencijal koji ne zahtijeva nikakva dodatna finansijska ulaganja.

“Zamislite jednu elektronsku provjeru znanja koju bi učenici radili koristeći svoje telefone ‒ nastavnik bi već na času mogao da ima uvid u postignuća đaka” naveo je Popović.

Kod nas su u nekim školama đaci dužni da prilikom ulaska u učionicu odlože mobilne telefone na predviđeno mjesto, ali ako nastavnik procijeni da se određeni vaspitno-obrazovni sadržaji mogu bolje obraditi uz upotrebu mobilnih telefona, može dopustiti učenicima da ih koriste.

I Gimnazija “Slobodan Škerović” je uvela ograničenje po pitanju upotrebe mobilnih telefona u školi.

“Pitanje korišćenja mobilnih telefona tokom nastave u izvjesnom smislu je pogrešno pitanje. U vremenu tehnologije, kada vještačka inteligencija sve više prijeti da nadvlada humanu inteligenciju, najlakše je sve naše nedostatke i strahove projektovati upravo na nju. Mislim da upotreba mobilnih telefona u školama, kao uostalom i na drugim mjestima, sama po sebi nije sporna. Problem je u nama, to jest, u izborima koje u vezi sa tim tehnološkim dostignućem pravimo”, obrazložio je Popović.

Napominje da treba ograničiti upotrebu mobilnih telefona ako ih đaci koriste tokom časova za nešto što u datom momentu nije predviđeno nastavnim ciljevima.

Iz prakse zna da su takve situacije u učionicama česte. Učenici nakon toga, tvrdi profesor, imaju poteškoće da savladaju obrađeno gradivo.

“Treba razlikovati neadekvatnu upotrebu mobilnih telefona od njihove zloupotrebe za postizanje boljih rezultata na različitim internim i eksternim testiranjima. Ekstreman vid takvog djelovanja imali smo priliku da vidimo kod nas na nedavno održanom maturskom ispitu iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti. Osim zloupotrebe svjedoči o tome da se nalazimo u terminalnoj fazi jednog problema.”, naveo je Popović.

Suština rješenja, kako napominje, ne leži samo u zabrani korišćenja mobilnih telefona tokom nastave i eventualnim kaznama za njihovu upotrebu, već i u promjeni svijesti.

“Posebno je to važno shvatiti kada govorimo o sistemu koji teži vaspitanju i obrazovanju. Od onoga koliko uspijemo đacima da objasnimo da je svaki čas mogućnost da postanu pametnija i cjelovitija ljudska bića, toliko će oni biti otporniji na negativne uticaje savremenih tehnoloških izazova”, zaključuje Popović.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply