Ministarstvo prosvjete: Povećanje cijene boravka u vrtićima na 50 eura bilo bi cjelishodno

Ministarstvo prosvjete je saopštilo da troškove boravka i ishrane u javnoj ustanovi ne treba drastično povećavati, jer bi to bio udar za kućne budžete porodica za nižim primanjima, ali smatraju da bi korigovanje cijene cjelodnevnog boravka sa sadašnjih 40 na 50 eura bilo cjelishodno.

Iz ovog resora su pojasnili da su dobili inicijativu rukovodstava više javnih predškolskih ustanova koji su tražili korigovanje troškova boravka i ishrane djece.

“Cijena boravka d‌jece u vrtićima nije mijenjana više od decenije, a ne treba posebno napominjati koliko su se cijene hrane višestruko uvećale, posebno posljednjih nekoliko godina. Stopa inflacije je u novembru i decembru prošle godine bila 17 posto, tako da je upitno da li predškolske ustanove sa iznosom koji roditelji sada uplaćuju za troškove boravka i ishrane d‌jece u vrtiću mogu da obezbijede zdravu i kvalitetnu ishranu”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo, kako dodaju, insistira na potrebi da se u predškolskim ustanovama poštuju standardi kvalitetne ishrane d‌jece, a to, uz dosadašnje cijene, teško može da se obezbijedi.

“Upravni odbori javnih predškolskih ustanova će utvrditi cijenu boravka djeteta u svakom vrtiću posebno. Napominjemo da bi povećanje cijene uslijedilo od početka septembra ove godine, nakon potpisivanja novih ugovora sa roditeljima i završetka ovogodišnjeg upisa. Troškovi  boravka i ishrane d‌jeteta u javnim predškolskim ustanovama nisu korigovani u prethodnom periodu iz više navedenih razloga, a jedan od osnovnih je bio da to ne utiče na obuhvat d‌jece u vrtićima”, istakli su iz Ministarstva.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply