Crna Gora bez odjeljenja psihijatrije za djecu, bolničko liječenje i dalje samo u regionu

Kada u Podgorici počne sa radom Klinika za mentalno zdravlje, Crna Gora će prvi put imati i odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju, a do tada maloljetnici kojima je potrebno bolničko liječenje biće, kao i ranije, upućivani u ustanove u Srbiji i regionu.

“U toku je izgradnja Klinike za mentalno zdravlje, koja će značajno poboljšati uslove za liječenje i tretman pacijenata sa psihičkim poremećajima. Kamen temeljac za izgradnju ove klinike postavljen je u julu 2022. godine, a rok za završetak radova je 18 mjeseci. Nova klinika će donijeti komfor i sigurnost u radu i liječenju pacijenata. Ono što je posebna prednost novog prostora su posebna odjeljenja za psihotične poremećaje, nepsihotična stanja, kao i bolesti zavisnosti. Novitet će biti i dnevna bolnica u okviru klinike. Posebna vrijednost nove klinike biće zasebno odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju gdje će biti obezbijeđeni uslovi za hospitalizaciju djece. Do sada su djeca kojima je bio potreban hospitalni tretman upućivana na klinike u regionu, najčešće Srbiju”, kazali su Danu iz Ministarstva zdravlja na pitanje da li u Crnoj Gori postoji odjeljenje ili klinika za maloljetne pacijente sa psihičkim poremećajima.

Naveli su da u ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” postoji Služba za dječiju i adolescentnu psihijatriju, koja funkcioniše ambulantno. U Službi su zaposleni dječiji psihijatar, psiholog, defektolog i socijalni radnik. Djeca i adolescenti ostvaruju tamo preglede preko izabranih pedijatara.

U narednom periodu, u svim segmentima zdravstvene zaštite djece, Ministarstvo zdravlja će, kako najavljuju, raditi na obezbjeđivanju dodatnog kvalitetnog kadra kroz odobravanje potrebnih specijalizacija i supspecijalizacija i usavršavanje u prestižnim zdravstvenim centrima.

Na naše pitanje da li crnogorske zdravstvene ustanove imaju dječje psihijatre, iz Ministarstva su naveli centre i domove zdravlja gdje je trenutno dostupna vanbolnička psihološka i psihijatrijska pomoć i podrška djeci.

U Centru za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju u Podgorici (koji je organizacioni dio Kliničkog centra Crne Gore) zaposlena su tri dječija psihijatra, sedam psihologa, tri logopeda, jedan oligofrenolog, jedan somatoped. Djeca mogu ostvariti usluge direktnim odlaskom u Centar ili preko izabranog pedijatra. Psihijatrijska pomoć i podrška je dostupna u centrima za djecu sa posebnim potrebama pri domovima zdravlja gdje se pružaju usluge iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja i djeci koja nemaju razvojih smetnji i to: DZ Bar (za Bar i Ulcinj), DZ Berane sa jedinicom u DZ Rožaje (za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje), DZ Bijelo Polje sa jedinicom u DZ Pljevlja (za Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac i Pljevlja), DZ Herceg Novi (za Herceg Novi, Budvu, Kotor i Tivat), DZ Podgorica (za Podgoricu, Cetinje i Danilovgrad) i DZ Nikšić.

Izvor: Dan

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply