U ponedjeljak o značaju socijalnih usluga za porodice u Crnoj Gori

Udruženje Roditelji organizuje sjutra, 27. februara dan otvorenih vrata Roditelji pitaju, na temu – Značaj socijalnih usluga za porodice u Crnoj Gori, sa početkom u 11 časova, u hotelu Ramada, u Podgorici. Događaj je planiran u hibridnom formatu, što znači da će ga dio učesnika pratiti online putem na FB stranici portala Roditelji.me.

Porodice u Crnoj Gori se suočavaju sa velikim brojem izazova u ostvarivanju određenih prava, a s druge strane ne postoji adekvatna i dugoročna podrška njihovim članovima, posebno djeci i ranjivim kategorijama društva, usljed nedostatka socijalnih servisa i usluga. Zadatak države je da preuzme organizovane i sistemski utvrđene mjere u cilju očuvanja porodice i prevencije disfunkcionalnosti, i to kreiranjem socijalne politike usmjerene na potrebe građana. Da bi se porodica podržala u prevladavanju problema i izazova, neophodno je da se prepoznaju pozitivni efekti postojećih programa, ali i razvijaju nove socijalne usluge kao dominantan vid prevencije negativnih dešavanja i postupanja.

 O aktuelnim stavovima i mjerama podrške u našoj zemlji ali i budućim koracima kada je ova oblast u pitanju, prisutni će čuti od predstavnice  Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ivane Izgarević.

Ključne rezultate u dijelu podrške porodicama iz poslednje analize koju je sprovela Svjetska banka u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori: Socijalna zaštita u Crnoj Gori  situaciona analiza, predstaviće Nada Đurović Martinović, koordinatorka programa dječije zaštite u UNICEF-u.

Na događaju će o aktuelnom stanju diskutovati predstavnici institucija, međunarodnih i nevladinih organizacija koji su pružaoci usluga ali se očekuje I da će  prepoznati korake za hitno unapređenje stanja u ovoj oblasti. Događaju će, izmežu ostalih, prisustvovati predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva finansije, Alimentacionog fonda, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda…

Ovaj događaj organizujemo kroz su projekat Inkluzivno kreiranje lokalnih javnih politika i usluga, koji je podržan kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply