Gradnja odobrena prije nekoliko godina, roditelji smatraju da zgradi tu nije mjesto

Stambeno – poslovni objekat uz dvorište OŠ „Savo Pejanović“ u Hercegovačkoj ulici i javna podzemna garaža koja se gradi ispod dvorišta škole predviđeni su planskim dokumentom koji je na snazi od 2010. godine, a sve dozvole, odluke i rješenja o realizaciji ovog projekta pribavljeni su još prije nekoliko godina, kažu u kompaniji Industriaimport – Industriaimpex AD, koja je investitor projekta.  

Iako je najavljeni početak izgradnje izazvao burne reakcije dijela roditelja čija djeca pohađaju ovu školu, u upravi smatraju da su koristi koje će djeca i zaposleni imati od toga višestruke. Za saglasnosti koje se tiču izgradnje objekta nijesu bili nadležni, niti, kako kažu, sada mogu uticati na ranije donijete odluke.

Prema riječima predstavnice investitora AD Industriamport – Industriaimpex, projekt menadžerke Jelene Pilić, gradnja je predviđena Urbanistickim planom Drač vatrogasni dom zona A, koji važi već 12 godina.

„U pitanju su urbanističke parcele UP2, UP3 i UPgar u zahvatu tog planskog dokumenta. On predviđa da se u javnoj podzemnoj garaži na UPGar riješi parkiranje za potrebe Gradskog pozorišta, stambeno poslovnih objekata na UP2 i UP3 i škole Savo Pejanović. Gradsko pozorište ne bi trebalo da dobije upotrebnu dozvolu dok se ne obezbijede parking mjesta u javnoj podzemnoj garaži, kako to plan predviđa“, kazala je Pilić.

Kako ističe, sva zainteresovana javnost je tokom izrade planskog dokumenta i organizovanih javnih rasprava imala priliku da se aktivno uključi u proces.

Investitor je, kako navodi Pilić, 2017. godine dobio urbanističko tehničke uslove za izgradnju objekata i javne podzemne garaže, nakon čega se pristupilo izradi projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekat, koji je dobio saglasnost glavnog državnog aritekte 2018. godine. Potom je uslijedila izrada glavnog projekta, kao i njegova revizija.

Potom je završena i sva ostala procedura, koja je između ostalog podrazumijevala i ugovor sa Glavnim gradom o jednokratnom plaćanju komunalija za UPgar br. 01-018/22-11258 od 30.12.2022. godine  i ugovor o jednokratnom plaćanju komunalija za UP2 I UP3 br. 01-018/22-11222 od. 29.12.2022. godine i uplaćen je iznos od oko 550.000 eura.

“Na osnovu potvrde o plaćenim komunalijama, pozitivnog izvještaja o reviziji projektne dokumentacije, potrebih ugovora, osiguranja i sve prateće dokumentacije predviđene zakonom izvršena je prijava građenja“, rekla je Pilić.

Dodaje da je osnov koji je investitor imao za prijavu građenja javne podzemne garaže na parceli školskog dvorišta bila i saglasnost školskog odbora od 26.03.2019. godine, data na osnovu odluke Vlade Crne Gore, kao i Sporazum o zajedničkoj izgradnji podzemne garaže i rekonstrukciji školskog dvorišta od 30.07.218. godine potpisan sa Glavnim gradom Podgorica.

„Planirani rok za završetak objekta je 24 mjeseca, s tim da se završetak školskog dvorišta i stavljanje u funkciju planira za početak naredne školske godine, septembar 2023“, rekla je Pilić.

Naredne sedmice odluka Savjeta roditelja

Jedan od roditelja Mileta Milačić smatra da je nedopustivo da se toliki objekat nađe u blizini škole, a kamoli da se oslanja na školski objekat.

„Nije normalno da jedini prostor koji škola posjeduje bude sa svih strana ograđen zgradama. Nije riječ o velikom prostoru i sve je to lijepo kada vidite skice, ali u stvarnosti je utisak najčešće drugačiji. Toliki objekat će biti tik uz dvorište“, rekao je Milačić, ističući da je veoma problematično i sve ono što će se dešavati tokom izgradnje.

Buka, prašina, blizina gradilišta, kao i rizik da se ugrozi stabilnost školskog objekta samo su neke od situacija od kojih roditelji strahuju. Milačić najavljuje da će sastanak Savjeta biti održan iduće sedmice i da će tada odlučiti na koji način da se suprotstave planovima investitora.  

Kako će izgledati dvorište?

Predstavnica investitora AD Industriamport – Industriaimpex, Jelena Pilić ističe da realizacijom ovog projekta škola dobija funkcionalno i komforno školsko dvorište sa dva poligona za sport, zelenim vrtovima za nastavu biologije, otvorenim amfiteatrom i prostorom za igru i odmor. Neki od benefita koje će imati ova obrazovna ustanova su, kako kaže, i parking mjesta u podzemnoj garaži u skladu sa planskim dokumentom i dodatni prostor za produženi boravak učenika, a biće riješen i problem plavljenja suterenskih prostorija škole.

„Usljed neadekvatnog rješenja atmosferske kanalizacije u postojećem dvorištu svaka kiša čini da se suterenske etaže škole poplave. Tu se, pored nekoliko učionica, nalazi i trafostanica. Suvišno je reći koliko je važno da se TS ne poplavi nekim slučajem, kao i koliko je za školu korisno da dobije nove prostorije koje bezbjedno može koristiti za kabinete i učionice što je nekada davno i bio slučaj“, navodi Pilić.

Sa njom je saglasan i direktor OŠ „Savo Pejanović“ Zoran Đukić, koji pojašnjava da je riječ o čak 1.200 kvadratnih metara dodatnog prostora, koji se zbog ovog problema već odavno ne koristi.

Đukić smatra da bi na ovaj način dvorište konačno bilo uređeno kako i priliči jednoj školi u centru grada, a obezbijedila bi se bezbjednost djece koja je već dugo ugrožena kako na prostoru poligona, tako i u blizini parcele kojom raspolaže škola.

Kako je bilo nekad?

Investitor napominje da parcela na kojoj je planiran objekat nikada nije bila neizgrađena, pa samim tim ni dvorište škole nikada nije bilo otvoreno prema Hercegovačkoj ulici.

„Treba uzeti u obzir i činjenice da je dvorište škole ranije bilo oivičeno Kinom Kultura, ruiniranim objektom Crnagoraputa koji smo mi zajedno sa parcelom kupili, objektom u kojem se nalazio noćni klub Playboy (treba li objašnjavati koliko je neadekvatna namjena susjedstvu škole) i privatnom kućom porodice Turković, koja je, da i to usput napomenemo, srušena za potrebe izgradnje Gradskog pozorišta, za šta je porodica Turković kao naknadu dobila parcelu UP3 (na kojoj se sada gradi objekat). Pomenuti objekat Crnagoraputa je bio napušten i predstavljao je stjecište narkomana I lutalica, a prijetilo je i njegovo urušavanje, pa smo neposredno nakon kupovine zemljišta I objekta organizovali rušenje, naravno uz urednu projektnu dokumentaciju i prijavu radova“, rekla je Pilić.

Đukić: Dvorište već dugo nije bezbjedno

Da dvorište škole u posljednjih 25 godina nije bilo adekvatno opremljeno i funkcionalno za potrebe odvijanja nastave smatra i direktor škole. Prema njegovim riječima, upravo zbog toga učenici su se često povređivali u toku nastave.

„Otkada se gradi pozorište, dvorište je gotovo potpuno nefunkcionalno, otvoreno prema iskopanoj temeljnoj jami, sa parkiranim vozilima… Planirani objekat se nalazi na sjevernoj strani dvorišta te samim tim ne ugrožava osunčanje, a između objekta i dvorišta škole projektovana je zelena kontakt zona“, istakla je Pilić.

Prema njenim riječima, izrađen je projekat obezbjeđenja temeljne jame, kao sastavni dio projektne dokumentacije, što je uobičajena procedura prilikom izgradnje uz starije objekte. Na ovaj način se, kako pojašnjavaju, osigurava statička bezbjednost kako postojećih tako i budućeg objekta.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply