Najgojaznije djevojčice iz Kotora i Mojkovca, a dječaci iz Ulcinja i Plužina

Rezultati istraživanja, koje su stručnjaci sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje sproveli u prethodne tri godine, pokazuju da su na području naše zemlje najgojaznije djevojčice iz Kotora i Mojkovca, a dječaci iz Ulcinja i Plužina. Taj problem kod djece je najmanje izražen u Plavu, Andrijevici i na Žabljaku.

Istraživači sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje pripremili su analitički pregled tjelesne kompozicije djece u Crnoj Gori po regijama i opštinama. Tako pripremljeni rezultati ukazuju na probleme i omogućavaju da donosioci odluka u pojedinim područjima pokrenu određene mjere koje bi unaprijedile postojeće stanje.

Kako je saopšteno sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, istraživanjem je bilo obuhvaćeno 4.565 djece iz 22 opštine, uzrasta od pet do 12 godina.

Docent na Fakultetu za sport Bojan Mašanović je kazao da je cjelokupan uzorak prvo podijeljen na tri subuzorka, odnosno na djecu sjeverne, centralne i južne regije, a u daljem postupku na 22 subuzorka djevojčica i 21 subuzorak dječaka prema opštinama u kojima su mjerenja sprovedena.

„Za svaku regiju je izračunat procenat neuhranjene, normalno uhranjene, prekomjerno uhranjene i gojazne djece u percentilima, a kasnije su u tabeli prikazani rezultati prekomjerno uhranjene i gojazne, odnosno neuhranjene djece, za svaku opštinu pojedinačno, prema procentualnoj zastupljenost pomenutih parametara”, dodao je Mašanović.

Prema njegovim riječima, korišćena je opšteprihvaćena metodologija za djecu i adolescente prema preporukama Centra za kontrolu bolesti i prevenciju, a izračunati su indeksi tjelesne mase (BMI %ile) specifični za pol i uzrast, čiji visok nivo može ukazati na uvećanje tjelesne masnoće, odnosno na smanjenje tjelesne mase ispod kritičnog nivoa.

“Opšte je poznato da, i jedna i druga pojava mogu dovesti do rizika od zdravstvenih problema”, ističe Mašanović.

Rezultati sa kojima je, kako navodi, istraživačka grupa zadužena za monitoring tjelesne kompozicije djece na visokoškolskoj ustanovi za sport i fizičko vaspitanje, izašla u javnost se, ponovo ukazuju na činjenicu da su dječaci gojazniji od djevojčica, zatim da je kod dječaka više zastupljena neuhranjenost.

“Trebalo bi naglasiti da kod crnogorske djece dominiraju djeca sa normalnom uhranjenošću, što se jasno može uočiti na grafikonima”, dodao je on.

Interesantno je da su oscilacije, pojašnjava Mašanović, razlike među opštinama izuzetno velike i kada je u pitanju gojaznost i kada je u pitanju neuhranjenost djece.

“Što može poslužiti kao putokaz državnim institucijama, ali i lokalnim upravama, u kojem pravcu da krenu sa intervencijama. Naime, djevojčice iz Kotora i Mojkovca, i dječaci iz Ulcinja i Plužina su najgojazniji, dok se ovaj problem najmanje javlja kod djevojčica iz Plava i Andrijevice, i dječaka iz Andrijevice i Žabljaka. Sa druge strane, najneuhranjenije djevojčice žive u Budvi i Danilovgradu i dječaci u Kolašinu i Žabljaku, dok je najmanja neuhranjenost utvrđena kod djevojčica u Andrijevici, Kolašinu, Plužinama, Rožajama i Kotoru, i dječaka u Šavniku i Plavu”, elaborirao je Mašanović.

Dodaje da istraživačima slijedi veliki posao koji se ogleda u detaljnoj analizi prikazanih podataka, kao i objava članaka u renomiranim naučnim časopisima.

“Na taj način ćemo naučnoj i ukupnoj javnosti detaljno prikazati naše rezultate i, kroz diskusiju obrazložiti razloge zbog kojih su se javile određene specifičnosti, odnosno pokušati da utvrdimo zašto pomenute razlike postoje, odnosno zašto su djeca u određenim opština gojazna ili prekomjerno uhranjena, odnosno nepovoljnije tjelesne kompozicije od drugih”, zaključuje Mašanović.

Izvor: CDM

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply