Dječiji i preventivni stomatolozi traže da budu uključeni u reformu

Udruženje dječijih i preventivnih stomatologa Crne Gore traži od Ministarstva zdravlja da i njihovi predstavnici budu uključeni u radno tijelo zaduženo za reformu stomatološke zdravstvene zaštite, kojom je predviđeno vraćanje ambulanti u škole. Uprkos ranijoj najavi, za sada nijesu dobili poziv da daju svoj doprinos, iako se u resoru zdravstva već radi na izmjenama u toj oblasti. Upozoravaju da je posljednja reforma, kojom je stomatologija izmještena iz sistema javnog zdravlja, dovela do ogromnih posljedica naročito kada je riječ o dječijem oralnom zdravlju – sistematskih pregleda nema već duže od deceniju, a ni podataka o tome kakvo je stanje.

Predsjednica Udruženja dječijih i preventivnih stomatologa Crne Gore dr Danijela Subotić podsjeća da je prethodna reforma, iako zamišljena sa ciljem da unaprijedi dječiju stomatologiju, imala sasvim drugi rezultat.  

„Od 2008. godine, kad je sprovedena reforma stomatološke zdravstvene zaštite, stomatologija je potpuno izmještena iz sistema javnog zdravstva. Reforma koja je zamišljena da unaprijedi dječiju stomatologiju imala je katastrofalne posljedice po nju, a preventivna stomatologija je nestala“, upozorava dr Subotić.

Podsjetila je da od tada, već 13 godina, ne sprovode se sistematski stomatološki pregledi i Crna Gora nema nikakve podatke o oralnom zdravlju djece.

„Jedino u okviru studentskih vježbi na Stomatološkom fakultetu sporadično smo sprovodili sa studentima određene preventivne programe obilazeći škole i vrtiće. Nažalost, i to se radi isključivo u Podgorici gdje se nalazi Stomatološki fakultet“, navodi Subotić.

Preventiva moguća samo u školama

Ističe da se već godinama uporno zalagala za vraćanje školskih stomatoloških ambulanti.

„Svi mi, dječiji preventivci, znamo da je preventivne programe jedino moguće sprovoditi u ovim ambulantama. Iz tog razloga smo osnovali i Udruženje dječijih i preventivnih stomatologa Crne Gore u januaru ove godine“, pojašnjava dr Subotić, dodajući da ta organizacija trenutno okuplja 43 člana.

Sadašnje Ministarstvo zdravlja najzad je, prema njenim riječima,  imalo razumijevanja za važnost povratka stomatoloških ordinacija u škole.

„U julu ove godine sam kao predstavnik Udruženja imala sastanak sa ministarkom zdravlja i dobila obavjestenja da će naši predstavnici biti uključeni u radno tijelo za sprovođenje reforme dječije i preventivne stomatologije, odnosno povratka školskih stomatoloških ambulanti. Do danas mi taj poziv nijesmo dobili“, ističe Subotić.

Kao strukovno udruženje smatraju da je potpuno normalno da se nekoliko članova uključi u radno tijelo.

„Ipak se ta reforma tiče nas i samo mi, doktori sa terena, najbolje znamo kako bi trebala da izgleda sistematizacija i organizacija posla“, naglašava dr Subotić.

Foto: Pobjeda

Reforma bi, kako dodaje ona, trebalo da obuhvati djecu školskog i predškolskog uzrasta i najveći akcenat treba staviti na preventivi koja je, kako smatraju dječiji i preventivni stomatolozi, potpuno uništena.

Posebna pažnja djeci sa smetnjama

U okviru predstojeće reforme posebnu pažnju trebalo bi posvetiti djeci sa posebnim potrebama.

„Ne smijemo isključiti ni djecu sa smetnjama u razvoju koji predstavljaju najosjetljiviju dječiju  populaciju . Preventiva i zdravstveno-vaspitna edukacija njih, kao i roditelja/staratelja ima poseban značaj, jer roditelji najčešće zbog osnovnog oboljenja zanemare oralno zdravlje. Rad u ordinaciji sa njima je u većini slučajeva nemoguć, pa ih obično zbrinjavamo u uslovima opšte anestezije što kod ove djece nosi posebni rizik“, kazala je Subotić.

Iz svih tih razloga, članovi Udruženja su na sastanku, održanom u petak 10. decembra, odlučili da se obrate Ministarstvu zdravlja i zahtjevaju da se i njihovi predstavnici uključe u radno tijelo koje radi na reformi, a sve u najboljem interesu djece.

Deset miliona za školske ambulante

Predlogom kapitalnog budžeta za 2022. godinu, predviđeno je da se za otvaranje stomatoloških ambulanti pri školama opredijeli deset miliona eura.

Ministarstvo zdravlja je u avgustu ove godine zvanično saopštilo da je taj resor pokrenuo inicijativu za ponovno otvaranje stomatoloških ambulanti u svim osnovnim i srednjim školama na cijeloj teritoriji Crne Gore, koju će realizovati u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Ministarka Jelena Borovinić Bojović je tom prilikom kazala da je cilj da se stomatološka zdravstvena zaštite djece u školama organizuje po sličnom modelu kada je bila u okviru javnog zdrastvenog sistema.

„Raniji model je bio odličan iz dva razloga. Prvi je što su sva djeca mogla da dođu do stomatologa i svima je bio jednako dostupan i drugi što je na taj način prevencija oboljenja usta i zuba kod djece bila na mnogo višem nivou nego što je danas“, istakla je tada ministarka zdravlja.

Za inicijativu da se izmijeni model stomatološke zaštite djece, odnosno da se, vraćanjem na primarni nivo sistema javnog zdravlja ili u škole, učini dostupnijim i efikasnijim, već godinama se zalagalo i udruženje Roditelji. Nakon pokretanja tog pitanja sa predstavnicima Doma zdravlja Podgorica i Stomatološke komore, udruženje Roditelji je početkom ove godine sa tom inicijativom upoznalo i ministarku zdravlja Jelenu Borovinić Bojović i generalnu direktoricu Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Ivanu Živković. Nakon toga, u aprilu su to učinili i prilikom susreta sa direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje Dragoslavom Šćekićem.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply