Zbog krivičnih djela postupak vođen protiv 565 maloljetnika

Tokom 2020. godini državnim tužiocima prijavljeno je 410 maloljetnika, pa uz neriješene krivične prijave iz ranijeg perioda protiv 155 osoba, postupak je vođen protiv ukupno 565 mlađih od 18 kao izvršilaca krivičnih djela, podaci su Državnog tužilaštva.

Postupajući po podnijetim krivičnim prijavama, državni tužioci su donijeli rješenja o odbacivanju krivične prijave prema 172 maloljetnika, a pokrenut je pripremni postupak prema njih 167.

„Sud je izrekao vaspitnu mjeru za 24 maloljetnika, prema dva maloljetna učinioca izrečena je kazna zatvora i prema pet maloljetnih učinilaca postupak je obustavljen. Prema 166 maloljetnika krivične prijave su ostale neriješene na kraju izvještajnog perioda”, navodi se u godišnjem Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva.

Postupajući po naredbama za pripremni postupak, piše u tom dokumentu, državni tužioci su u 2020. vodili pripremni postupak prema 167 maloljetnika.

„Prema 17 maloljetnika postupak je obustavljen, a prema 197 maloljetnika podnijet je predlog za izricanje krivične sankcije. Na kraju izvještajnog perioda, prema 10 maloljetnika pripremni postupak je ostao neriješen. U izvještajnom periodu kod suda je bilo u radu predloga za izricanje krivičnih sankcija prema 197 maloljetnika, pa je sa neriješenim predlozima iz ranijeg perioda prema 86 maloljetnika, kod suda bilo u radu predloga za izricanje krivičnih sankcija prema 253 maloljetnika“, navodi se u izvještaju. Sud je, prema istim podacima,  izrekao vaspitnu mjeru ukora za sedam maloljetnika, dok je prema 67 maloljetnika izrečena vaspitna mjera posebne obaveze.

„Prema 22 maloljetnika sud je izrekao vaspitnu mjeru pojačan nadzor od strane zakonskog zastupnika, prema 75 maloljetnika pojačan nadzor od strane organa starateljstva, prema jednom maloljetniku pojačan nadzor u ustanovi, prema 13 maloljetnika upućivanje u vaspitnu ustanovu vanzavodskog tipa, prema 8 maloljetnika upućivanje u vaspitnu ustanovu zavodskog tipa, prema dva maloljetnika kaznu maloljetnog zatvora, prema 5 maloljetnika postupak je obustavljen. Na kraju izvještajnog perioda, kod suda je ostalo neriješeno predloga za izricanje krivičnih sankcija prema 74 maloljetnika”, stoji u tekstu.

Najviše sedamnaestogodišnjaka

U izvještaju se navodi da je nalaz stručne službe zatražen za 15 maloljetnika i dva mlađa punoljetna lica, koji su izvršili ukupno 18 krivičih djela.

„Uočava se da je nalaz stručne službe uglavnom zatražen kod izvršenja krivičih djela sa elementima nasilja i to za deset maloljetnika i dva mlađa punoljetna lica, dok je za krivično djelo – teška krađa i krivično djelo – omogućavanje uživanja opojnih droga, zatražen nalaz za po jednog maloljetnika, a za dva maloljetnika u vezi krivičnog djela – teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i za dva maloljetnika u vezi krivičnog djela – nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti”.

Prema podacima iz izvještaja, maloljetnici koji su počinili krivična djela imali su između 14 i 17 godina, a najviše ih je bilo staro 17 (šest) i 15 godina (pet).

Troje maloljetnika, kako se navodi, tereti se za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nasilničko ponašanje, te teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja…

Dva mlađa punoljetna lica osumnjičena su za krivično djelo kriminalno udruživanje u cilju krijumčarenja ljudima (pomaganje).

Većina redovno pohađala školu

„Uočava se da je većina maloljetnika u vrijeme izvršenja krivičnog djela u redovnom obrazovnom procesu (13) i to: 11 maloljetnika pohađa srednju školu, dva maloljetna lica pohađaju 9. razred osnovne škole, a dva mlađa punoljetna lica su studenti”, piše u izvještaju.

Samo dvoje maloljetnika, kako se navodi, nisu bili u sistemu redovnog obrazovanja u vrijeme izvršenja krivičnog djela – jedan je prekinuo školovanje nakon završenog šestog razreda, a jedan maloljetnik nakon devetog razreda osnovne škole.

Krivične sankcije, inače, mogu se primjenjivati samo prema učiniocima koji su u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršili 14 godina.

Lica mlađa od 14 godina u krivičnom pravu se smatraju djecom i njima se, u slučaju izvršenja krivičnog djela, bez obzira na njihovu prirodu i težinu, ne može izreći nijedna sankcija predviđena zakonom.

Pomoć češće tražena za djevojčice

U 2020. godini, zahtjevi za procjenu i pomoć stručne službe odnosili su se na 42 maloljetnih oštećenih i deset maloljetnih svjedoka.

„Kod kategorije – maloljetni oštećeni, nalaz i pomoć stručne službe u 2020. godini češće je zatražen za djevojčice (30), nego za dječake (12), a raspon uzrasta maloljetnika u vrijeme izvršenja krivičnog djela na njihovu štetu bio je od 6 do 17 godina“, piše u izvještaju.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply