Prva sedmica online, nakon toga škole same biraju modele nastave

Nastava u crnogorskim osnovnim i srednjim školama u prvoj sedmici drugog polugodišta biće organizovana online za sve razrede, nakon čega će škole primjenjivati jedan od ponuđena im dva modela, koji podrazumijevaju da sva djeca imaju nastavu u školama koju će organizovati u skladu sa svojim prostornim i kadrovskim kapacitetima.

Drugo polugodište počinje u ponedjeljak, 18. januara, nakon skraćenog raspusta čime se, između ostalog, pokušava nadoknaditi odlaganje početka školske godine u septembru.

Iz Ministarstva prosvjete je danas saopšteno da prvi model podrazumijeva da sva djeca idu u školu uz poštovanje epidemioloških mjera, što je ujedno i preporuka svim školama koje imaju mogućnost za sprovođenje ovog modela. Drugi modelza osnovne škole nalaže da učenici prvog ciklusa (učenici prvog, drugog i trećeg razreda) obavezno prisustvuju nastavi u školi dok učenici ostalih razreda naizmjenično smjenjuju.

“Preporuka vezana za primjenu drugog modela u srednjim školama je da učenici četvrtog razreda obavezno idu u školu, dok se ostali razredI naizmjenično smjenjuju. Obaveza je da se praktični dio nastave održava, kako u školi, tako i kod poslodavca”, objasnio je Martin Ćalasan, šef Radne grupe zadužene za pripremu modela za organizaciju nastave u drugom polugodištu i kandidat za državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete.

Što se tiče nastave za opšte-obrazovne predmete, ona će se izvoditi naizmjenično, dakle i u školama i onlajn.

Kako će se koji model primjenjivati zavisi od samih škola, objasnio je Ćalasan. Kako je kazao, stav Radnog tima je da prepusti školama da odaberu model organizovanja nastave.

„Ako uprave škola ne budu zadovoljne primjenjivanjem nekog modela u nastavi i ako se on u praksi pokaže nefunkcionalnim, ili ako dođe do promjene epidemiološke situacije, škole mogu preću na drugi model organizacije nastave. Najbolji model svakako, po pitanju kvaliteta održavanja nastave jeste da sva djeca budu u školi“, poručio je Ćalasan.

On je naglasio da su predstavnici Ministarstva i radne grupe u prethodnom periodu obavili razgovore sa većinom direktora škola na osnovu kojih je ovakav stav većinski prihvaćen.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply