Sufinansiraće članarine djece u klubovima koji imaju seniore

Foto: Ilustracija

Na javni poziv za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova mogu se prijaviti klubovi imaju najmanje jednu seniorsku ekipu u kolektivnom sportu, odnosno najmanje jednog seniora takmičara u pojedinačnom sportu, koji učestvuju u sistemu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza.

To je jedan od uslova koje klubovi treba da ispune kako bi se prijavili na ovaj javni poziv koji je Ministarstvo sporta i mladih objavilo u četvrtak.

Pravo prijave imaju sportski klubovi koji obavljaju sportsku djelatnost u sportu koji je razvrstan u I i II kategoriju sportova koji su na programu Olimpijskih igara .

Kako stoji u pozivu, klub se može prijaviti ako je protekla najmanje jedna godina od dana njegovog osnivanja.

Četvrti uslov je da klubovi u odnosu na broj djece koju prijavljuju za sufinansiranje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sportu, u pogledu prostora, kadra i opreme.

U javnom pozivu je navedeno da, u skladu sa Odlukom Ministarstva sporta i mladih od 28. maja, Ministarstvo sporta i mladih u ovoj godini sufinansiraće do 70 odsto iznosa članarine za djecu rođenu 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. godine, koja se bave sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova.

“Ministarstvo donosi odluku o izboru sportskih klubova u okviru kojih će sufinansirati uključivanje djece u sportske aktivnosti, u svakoj opštini u Crnoj Gori, na osnovu koje se zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze sportskih klubova i Ministarstva”, navodi se u javnom pozivu.

Javni poziv detaljno možete pogledati na sajtu Mistarstva sporta i mladih —> Javni poziv za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply