Roditeljima koji koriste pravo na odsustvo 70 odnosno 100 odsto zarade

Roditeljima odnosno starateljima koji imaju djecu do 11 godina staru i koriste pravo na plaćeno odsustvo, poslodavac mora da isplati 100 naknade ukoliko obavlja djelatnost, a ako ne radi, odnosno primoran je da obustavi rad, onda može da im isplati do 70 odsto plate, tvrde u Upravi za inspekcijske poslove.

Pravo na plaćeno odsustvo sa rada po Naredbi Vlade za vrijeme nastale epidemiološke situacije ima jedan od roditelja/hranitelja/usvojitelja ili samohrani roditelj djeteta koje nije starije od 11 godina života, zbog prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama.

“U takvoj situaciji poslodavac je dužan obezbijediti ovo pravo svakom zaposlenom uz zahtjev za korišćenje tog prava i odgovarajuće dokaze (izvod iz knjige rođenih za dijete i potvrdu od strane drugog supružnika/hranitelja/usvojitelja da kod svog poslodavca ne koristi isto pravo).

Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog plaćenog odsustva u visini od 100% njegove zarade za dane plaćenog odsustva”, navode u Upravi za inspekcijske poslove.

Na drugoj strani, ukoliko poslodavac ne obavlja djelatnost zbog nastale epidemiološke situacije, onda će svi zaposleni biti na odsustvu zbog prekida rada koji je nastao bez njihove krivice i pripada im naknada zarade u iznosu od 70 odsto osnova za naknadu, koji čini njegova prosječna zarada ostvarena u prethodnom polugodištu i ne može biti niža od minimalne zarade u Crnoj Gori.

U Upravi za inspekcijske poslove kažu da poslodavci, koji rade i u vrijeme epidemije, dužni su da zaposlenom, koji je u karantinu ili obaveznoj samoizolaciji isplate punu zaradu, dok oni poslodavci koji ne rade zbog h zabrana koje je donijela Vlada, svim zaposlenim, pa i onima koji su u samoizolaciji ili karantinu, isplaćuju 70 odsto zarade.

Kako pojašnjavaju iz Uprave za inspekcijske poslove, Zakonom o radu je propisano da zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada u slučajevima privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede na radu ili u drugim slučajevima u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

Navode i da je jedna od situacija kada je zaposleni privremeno spriječen za rad i ima pravo na naknadu zarade u visini 100 odsto predviđena je i Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i u slučaju karantinskih bolesti (stavljanje pod zdravstveni nadzor ili u karantin).

“Imajući u vidu da je Pravilnikom o listi zaraznih bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primjenjuju mjere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti i definicijama slučajeva zaraznih bolesti prepoznat Infectio Coronaviralis (COVID-19), i da je Ministarstvo zdravlja 26. marta donijelo Naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID 19, zaposlenima u samoizolaciji i karantinu treba obezbijediti pravo na naknadu zarade u iznosu 100% od osnova, kao i u slučaju ostalih karantinskih bolesti”, poručuju iz Uprave za inspekcijske poslove.

Na drugoj strani, kako pojašnjavaju, kada poslodavac ne obavlja rad zbog zabrane obavljanja djelatnosti, zaposleni koji je u samoizolaciji ili karantinu, imaju pravo na 70 odsto osnova za naknadu, koji čini njegova prosječna zarada ostvarena u prethodnom polugodištu i ne može biti niža od minimalne zarade u Crnoj Gori.

“U ovoj situaciji poslodavac je dužan da zaposlenom uruči pisani akt koji sadrži: razlog prekida rada, trajanje prekida rada i visinu naknade zarade”, navode u Upravi.

“Za mišljenje u vezi sa primjenom određenih odredbi Zakona o radu i drugih propisa iz oblasti rada i zapošljavanja zaposleni se mogu obratiti Ministarstvu rada i socijalnog staranja, a za uskraćivanje prava iz rada i po osnovu rada u konkretnim situacijama zaposleni se mogu obratiti Upravi za inspekcijske poslove – Odsjek za inspekciju rada”, poručuju iz Uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: RTCG

Leave a Reply