Dežurne stomatološke ordinacije u Podgorici do maja

Fond za zdravstveno osiguranje i portal stomatologija.me objavili su spisak dežurnih stomatoloških ordinacija u Podgorici do 3. maja. Ove ordinacije dežuraju u terminima od 21  do 7 sati ujutro. Preko dana pacijenti  treba da kontaktiraju izabrane stomatološke orodinacije koje imaju ugovor sa Fondom, jer su dužne da primaju pacijente sa hitnim stanjima.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore je prošlog petka donijelo odluku da ordinacije koje nemaju ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje prestaju sa radom do daljeg, odnosno dok ne prođe pandemija koronavirusa.

One koje imaju ugovor, dužne su da obezbijede dežurstva za hitna stomatološka stanja. Pod hitnim stoatološkim stanjima, smatraju se: obilna postoperativna krvarenja (Albeolitis Apcesi), kao posljedica odontogene upale (lokalizovani gnojni apsces), flegmona (difuzna upala u kojoj su zahvaćente tkiva prožeta gnojem), akutna trauma temporomandibularnog zgloba (TMZ – kontuzija, distorzija i fraktura), luksacija temporomandibularnog zgloba (TMZ), povrede mekih tkiva usne šupljine, kosti gornje i donje vilice zuba, te parodonta kao posljedica traume, hitna stanja parodonta – nekrotizirajući gingivitis (NG), parodontitis (NP), stomatitis (MS) te parodontni apsces i akutna bol – sve vrste neizdržive boli uzrokovane zubom.

Sve ordinacije koje imaju ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje Crne Gore, dužne su da stave broj telefona na koji ih pacijenti mogu pozvati u slučaju potrebe.

Plan pripravnosti stomatoloških ordinacija (2020 downloads)

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply