Mijenjaju način prijave i evidencije vršnjačkog nasilja, uvode telefonsku liniju

Foto: Printscreen YouTube (TV Vijesti)

Ministarstvo prosvjete promijeniće način prijavljivanja i vođenja evidencije slučajeva vršnjačkog nasilja, uvešće telefonsku liniju za prijavu, već je formiralo Nacionalni tim za borbu protiv vršnjačkog nasilja, a sve škole u Crnoj Gori će do kraja godine morati da imaju svoje timove koji će biti u stalnoj komunikaciji sa Nacionalnim. Od naredne školske godine, u školama koje su imale najčešće problema sa vršnjačkim nasiljem i vadalizmom, biće angažovani i zaštitari.

Ovo su neke od aktivnosti predviđene Nacrtom nacionalnog plana prevencije i djelovanja protiv vršnjačkog nasilja, sa opisom stanja i predlogom aktivnosti u naredne dvije godine.

Kako je kazala portparolka Ministarstva prosvjete Milica Lekić, Ministarstvo je izradilo program koji se tiče suzbijanja vršnjačkog nasilja i vandalizma u školama i jedan od noviteta je i način prijavljivanja vršnjačkog nasilja.

„Sada do Ministarstva uglavnom dolazile prijave od škola samo djelimično, a kada procijene da ne mogu da izađu na sami na kraj sa tom pričom“, kazala je ona u emisiji Boje jutra na TV Vijesti. Određeni broj slučajeva je samoinicijativno od škola i roditelja stizao do Ministarstva na ovaj način.

Sada će škole biti u obavezo direktno da direktno u tzv. MEIS, odnosno  naš informacioni sistem unose podatke u vezi sa slučajem vršnjačkog nasilja u momentu kada se ono desi, nakon prikupljanja svih relevantnih podataka.

Samim tim, navodi Lekić, Ministarstvo neće čekati škole da im dostave podatke ili da im se jave ukoliko ne mogu sami nešto da riješe već će imati sve podatke.

Još jedna novina, navodi ona, je da će do kraja godine, čak i u narednih par sedmica, Ministarstvo otvoriti posebnu telefonsku liniju za prijavu vršnjačkog nasilja.

Kako je pojasnila, ta linija će biti u Ministarstvu prosvjete, i jedna osoba iz tog resora će skoro isključivo biti zadužena da se bavi time.

„Nakon toga ta osoba koja je zadužena u Ministarstvu da prima pozive, sakuplja osnovne informacije i dijeli ih sa osobom koja je angažovana u Zavodu za školstvo koja će dalje procesuirati, komunicirati sa školom, centrom za socijalni rad i naravno davati povratne informacije onome ko je prijavio nasilje“, kazala je Lekić.

Trenutno u oko 40 do 50 škola postoje timovi za borbu protiv vršnjačkog nasilja kroz projekat koji je Ministarstvo radilo sa UNICEF-om.

Prema riječima Lekić, u Ministarstvu su ocijenili da to nije dovoljno pa će do kraja godine ovi timovi biti formirani u okviru svake škole u Crnoj Gori.

„Cijenimo da je to značajno, prvo zato što formalizujemo taj proces, a drugo i za samu školu i za ljude koji su uključeni jer mnogo će bolje neko odreagovati ako znamo da imenom i prezimenom stoji iza toga, ga je dio tog tima, na kraju krajeva zna da će ga sjutra neko iz Ministarstva pozvati na odgovornost ukoliko ne postupi onako kako je trebalo da postupi“, kazala je ona.

Dodaje da je već formiran Nacionalni tim za borbu protiv vrašnjačkog nasilja pri Ministarstvu, a koji čine članovi iz Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo i centara za socijalni rad odnosno Ministarstva rada i socijalnog staranja. Oni će biti u stalnoj komunikaciji sa školskim timovima koji će ih redovno izvještavati.

Ovim Programom, navodi Lekić, Ministarstvo je preuzelo odgovornost da promijeni normative, da se više bave onim što je odgovornost direktora škole ukoliko ne postupi po onome što je uputstvo za djelovanje u situacijama vršnjačkog nasilja.

Prema njenim riječima, neće se bježati ni od promjene uprave škole.

Što se tiče djece koja su počinioci nasilja, novina je da se mijenja pravilnik koji se tiče nagrađivanja, pohvala i kaznenih mjera.

„Tu ćemo imati par novih momenata, kao što je npr. da se lakšom povredom dužnosti učenika smatra neprimjerena upotreba telefona, na časovima itd. a da se težom povredom dužnosti učenika smatra distribucija neprimjerenog materijala snimljenog u školi“, kazala je Lekić.

Navodi da će od naredne godine 30 kritičnih škola, koje će biti odabrane na osnovu rezultata istraživanja, imati zaštitare.

„To je služba fizičke zaštite koji će pratiti šta djeca rade, ali će se baviti i onim što su potencijalni vandalistički ispadi, zaštita same imovine škole“, kazala je Lekić.

Izvršna direktorica udruženja Roditelji Kristina Mihailović, kazala je da su se toj organizaciji praktično svakodnevno javljali roditelji da prijave slučajeve vršnjačkog nasilja zbog čega su i inicirali saradnju i izmjene u ovoj oblasti.

Udruženje Roditelji je sa partnerima  u okviru projekta Koalicija protvi vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama koji finansira Evropska unija, izradilo Nacionalni plan za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja koji obuhvata aktivnosti nekoliko resora, a podudara se se planom Ministarstva u čijoj je izradi i Udruženje učestvovalo.

Prema riječima Mihailović, ova dva plana su se podudarila što je, kako kaže, odlično jer se zajedno bave ovom temom i deraljno razrađuju sve potrebne korake.

Ona smatra da će se uspjeti u tome da se obuhvate sve institucije i da će najavljene aktivnosti dati konkretne rezultate .

Mihailović posebno važnim ističe to što će se i zakonom definisati odgovornost svih strana, jer bez njenog postojanja nije moguće očekivati nikakve pomake.

Izvor: TV Vijesti

Leave a Reply