Pomoć u učenju i socijalizaciji za 80 mališana iz Podgorice

U toku školske 2017/2018 godine u Razvojnom centru udruženja Roditelji program Podrške pri učenju pohađalo je 40 djece iz socijalno ugroženih porodica sa teritorije Podgorice, a još toliko njih je učestvovalo u programu Učionica družionica, koji će trajati i tokom cijelog ljeta.

Volonteri podstiču djecu da rade više i guraju ih naprijed

Podrška pri učenju udruženje Roditelji sprovodi se već treću godinu, a namijenjena je isključivo djeci iz socijalno ugroženih porodica. U okviru ovog programa, volonteri individualno rade sa djecom osnovnoškolskog uzrasta i pomažu im u savladavanju školskog gradiva kako bi se posebna pažnja usmjerila na podršku u obrazovanju.

Sa djecom je toku prethodne školske godine radilo 26 volontera jednom sedmično, koji su im održali 777 časova.

Osim individualne podrške, udruženje Roditelji je u novembru 2017. godine pokrenulo program Učionica družionica, u okviru kog 10 volontera pomaže još jednoj grupi od 40 djece uzrasta od 6 do 14 godina u obrazovanju i socijalnoj integraciji. Takođe, sa ovom grupom djece rade i psiholozi iz Udruženja psihologa, koji svake subote realizuju edukativne radionice.

Dječiji osmijeh i uspjeh nagrada za volontiranje u Učionici družionici

U sklopu programa Učionica družionica, od novembra prethodne godine do juna 2018. održan je ukupno 1071 čas. Ovaj program će biti  nastavljen i tokom ljeta, gdje će za djecu biti organizovane brojne radionice za unapređenje pažnje i koncentracije, kreativnosti, socijalizacije i socijalne integracije. Ovaj program udruženje Roditelji realizuje uz finansijsku podršku privatnog sektora i to Next auta, a od nedavno i Addiko banke.

“Posebno nas raduju komentari roditelja koji prepoznaju napredak kod svoje djec i popravljene ocjene, ali i posvećenost volontera koji izdvajaju svoje vrijeme kako bi pomogli i pružili podršku, što često bude na obostrano zadovoljstvo”, kazala je koordinatorka Razvojnog centra i Igračkoteke u Podgorici, Katarina Čarapić.

Leave a Reply